G3606

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

G3606 Standardutrustning

Styrsystem
 • Styrsystemet ADEM A3 ger elektronisk reglering integrerad med reglering av luft/bränsleblandningen och tändningssynkronisering för enskilda cylindrar
 • Anpassad programvara för styrsystemet finns tillgänglig för andra klasser än standardklasserna. Programvaran kan programmeras i fält med hjälp av ett flashminne.

Kylsystem
 • Vattenpump med mantel
 • Mantelvattentermostater och hus
 • Efterkylarpump
 • Efterkylarvattentermostater och hus
 • Expansionskärl
 • Flexibla anslutningar
 • Efterkylare, enstegs
 • Värmare av kylmantelvatten

Svänghjul och svänghjulshus
 • SAE-standardrotation

Tändsystem
 • Styrsystemet A3 känner av enskilda cylindrars knackning och styr enskilda cylindrars synkronisering
 • CSA-certifiering

Monteringssystem
 • Motorns monteringsfötter (fyra totalt)
 • Monteringsplattor (uppsättning med sex)

Skydd
 • Elektroniskt avstängningssystem med rensningscykel
 • Vevhusets explosionssäkerhetsventiler
 • Gasavstängningsventil

Startsystem
 • Tryckluftsstartsystem
 • Tryckreduceringsventil för tryckluft
 • Naturgasstartsystem

G3606 Tillvalsutrustning

Luftintagssystem
 • Kraftig luftrenare med förrenare
 • Luftrenare - adapter för standardluftinlopp
 • Kraftig luftrenare med regnvisir

Laddningssystem
 • Laddningsgeneratorer

Avgassystem
 • Torra lindade avgasgrenrör
 • Adapter för vertikalt utlopp
 • Flexibla bälgadaptrar
 • Avgassystemsutvidgare
 • Svetsflänsar

Bränslesystem
 • Gasinsläppsventiler med elektroniskt styrt bränslematningstryck
 • Bränslefilter
 • Gastrycksregulator
 • Flexibel anslutning
 • Bränslesystem, lågenergi
 • Korrosivt gasbränslesystem

Instrumentering
 • LCD-displaypanelen övervakar motorns parametrar och visar diagnostikkoder
 • Fjärrövervakning av data och hastighetsreglering
 • Kompatibel med Cat® Electronic Technician (ET) och Data View
 • Kommunikationsenhet – PL1000T/E
 • Borttagning på displaypanelen finns som tillval

Smörjsystem
 • Vevhusfilter (toppmonterade)
 • Oljekylare
 • Oljefilter
 • Avtappningsventil för oljetråg
 • Luft- eller elmotordriven försmörjning
 • Duplexoljefilter
 • VÄNSTER eller HÖGER service
 • Smörjoljeutjämningssystem

Kraftuttag
 • Främre axeltappar

Allmänt
 • Färg - Caterpillar Yellow
 • Vibrationsdämpare
 • Motorspärrenhet
 • Dämparskydd

Översikt

Med en G3600-motor får du ett brett utbud av kraftalternativ för din gaskomprimeringstillämpning. G3600-motorer ger den högsta produktionstiden i branschen och långa intervaller mellan renoveringar. Maskinoperatörer som har G3600-motorer i sin maskinpark får uppleva praktiskt taget avbrottsfri drift, den rätta effekten för deras tillämpning, de lägsta driftskostnaderna samt efterlevnad av emissionsnormerna. Perfekta tillämpningar för G3500B-motorerna är bl.a. centraliserade insamlingsstationer, gasbehandling, transmissioner och förvaringstillämpningar. Cat G3606-gasmotor med klasserna 1 324-1 413 bkW (1 775-1 895 bhp) vid 1 000 varv/min ger kapacitet för NSPS-efterlevnad.

Motorspecifikationer

Enheter:
Minimal klassning 1775.0 BHP 1324.0 bkW Less
Maximal klassning 1895.0 BHP 1413.0 bkW Less
Utsläpp Kapacitet för NSPS-efterlevnad Kapacitet för NSPS-efterlevnad Less
Cylindervolym 7762.0 tum³ 127.2 l Less
Kompressionsförhållande 9,2:1 9,2:1 Less
Insugningssystem Turboladdad-efterkyld Turboladdad-efterkyld Less
Rotation (från svänghjulsänden) Moturs Moturs Less
Svänghjulets tänder 255 255 Less
Vikt (torr) 34560.0 lb 15676.0 kg Less
Oljebytesintervall 5 000 timmar 5 000 timmar Less
Tändning, skydd Elektronisk (ADEM™ A3) Elektronisk (ADEM™ A3) Less
Slaglängd 11.8 tum 300.0 mm Less
Cylinderdiameter 11.8 tum 300.0 mm Less

Kapacitet för vätskor

Kylsystem 106.0 gal (US) 401.0 l Less
Smörjoljesystem (påfyllning) 187.0 gal (US) 708.0 l Less

Emissioner

Uppfyller emissionsnormerna i U.S. EPA Spark Ignited Stationary NSPS för 2010/11 med hjälp av en oxideringskatalysator

Motorteknik med snål förbränning

Motorer med snål förbränning drivs med stort luftöverflöd. Den överflödiga luften absorberar värme under förbränningen så att förbränningstemperaturen och trycket minskas, vilket påtagligt minskar NOx-nivåerna. Konstruktion för snål förbränning ger också en längre livslängd för komponenterna och en utmärkt bränsleförbrukning.

Enkel manövrering

– Höghållfasta tråg och skenor ger utmärkta monteringsegenskaper och stabilitet – Sidokåporna på blocket tillåter inspektion av invändiga komponenter

Avancerad Diesel Engine Management

Motorstyrsystemet ADEM A3 integrerar varvtalsreglering, reglering av luft/bränsleblandning och tändnings-/knackningsreglering i ett komplett motorstyrsystem. ADEM A3 erbjuder förbättringar i följande områden: användargränssnitt, displaysystem, avstängningsstyrning och systemdiagnostik.

Komplett sortiment med tillbehör

Stort utbud av fabriksmonterade motortillbehör förkortar förpackningstiden.

Testning

Varje motor testas vid full last för att säkerställa korrekta motorprestanda.

GERP (Gas Engine Rating Pro)

GERP är en PC-baserad programvara som utformats för att ge prestanda på arbetsplatsen för Cat®:s naturgasmotorer för gaskomprimeringsbranschen. GERP tillhandahåller motordata för arbetsplatsens höjd över havsnivån, omgivningstemperatur, bränsle, värmeavledning av motorns kylvätska, prestandadata, installationsritningar, specifikationsblad och pumpkurvor.

Produktsupport som erbjuds från Cat:s globala återförsäljare

Fler än 2 200 återförsäljare Cats fabriksutbildade tekniker kan underhålla alla delar i din motor för oljeindustrin Cat:s garanti för delar och arbete Vi har avtal för förebyggande underhåll med reparation innan fel inträffar S•O•SSM-program anpassar prover av olja och kylvätska efter Caterpillars fastställda standarder för att avgöra följande: – Tillstånd för inre motorkomponenter – Förekomst av oönskade vätskor – Förekomst av restprodukter från förbränning – Arbetsplatsspecifika oljebytesintervall

Fler än 80 års erfarenhet av motortillverkning

Fler än 60 års erfarenhet av naturgasmotortillverkning Genom att äga de här tillverkningsprocesserna kan Caterpillar tillverka högkvalitativa och pålitliga produkter – Gjutna motorblock, topplock, cylinderfoder och svänghjulshus – Viktiga maskinkomponenter – Monteringsfärdig motor

Motordesign

- Beprövad tillförlitlighet och hållbarhet - Kan förbränna en mängd olika gasbränslen - Robust design med dieselkraft förlänger livslängden och minskar ägande- och driftskostnaderna - Stort driftvarvtalsintervall

Webbplats

För alla dina oljeindustriella behov kan du besöka www.catoilandgas.cat.com.