C280-8

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

C280-8 generatoraggregat bygger på åratal av beprövade framgångar för 3600-motorn med den senaste elektroniska tekniken. Resultatet är en helt integrerad lösning som är idealisk för offshore-verksamheter.Ideala tillämpningar för C280-8 offshore-generatoraggregat är som huvudaggregat ombord på fartyg och plattformar för borrning och produktion.Kompletta paketerbjudanden är MCS-godkända och uppfyller utsläppskraven i IMO Tier II, vilket förenklar integrering av Cat C280-8 generatoraggregat i fordon och plattformar.Cat-generatoraggregat backas upp av ett världsomspännande nätverk med Cat-återförsäljare som är redo att stödja din verksamhet med teknisk support, service, delar och garanti.Cat C280-8 offshore-generatoraggregat. Klasser: 2 208-2 600 ekW (2 760-3 714 kVA) vid 50/60 Hz (1 000/900 varv/min). Uppfyller utsläppskraven i IMO Tier II.

Motorspecifikationer

Enheter:
Minimal klassning 3084.0 kV·A 2300.0 ekW Less
Maximal klassning 3634.0 kV·A 2710.0 ekW Less
Utsläpp IMO Tier II/EPA Marine Tier 2 IMO Tier II/EPA Marine Tier 2 Less
Cylindervolym 9031.0 tum³ 148.0 l Less
Oljebytesintervall 1000.0 h 1000.0 h Less
Vikt 108027.0 lb 49000.0 kg Less
Styrning för generatoraggregat Övervakningssystem för generator (GMS) Övervakningssystem för generator (GMS) Less
Insugningssystem Turboladdad-efterkyld Turboladdad-efterkyld Less
Slaglängd 11.8 tum 300.0 mm Less
Motorstyrning Elektronisk ADEM™ A3 Elektronisk ADEM™ A3 Less
Bränslesystem EUI EUI Less
Cylinderdiameter 11.0 tum 280.0 mm Less

Måttuppgifter

Längd 320.5 tum 8140.0 mm Less
Höjd 134.1 tum 3406.0 mm Less
Bredd 91.6 tum 2326.0 mm Less

Kapacitet för vätskor

Kylsystem (motor) 140.0 gal (US) 530.0 l Less
Smörjoljesystem (påfyllning) 289.0 gal (US) 1094.0 l Less

Produktdesign

• C280-motorer bygger på mer än 20 år av beprövad komponenttillförlitlighet och -hållbarhet från 3600-motorer

Förenklat förpackningskoncept

– Paket för offshore-borrning ger hantering med en lyft– Caterpillar-garanti för alla komponenter i paketet– Driftsklart paket med den mesta kringutrustningen– Enkel hantering och installation, med få delar som levereras separat

Anpassad förpackning

För alla petroleumtillämpningar kan du lita på att Caterpillar uppfyllerbehoven för ditt projekt med anpassade generatoraggregatför fabriker och mekaniska paket. Cat-motorer, generatorer, reglage, kylare, och transmissioner kan utformas särskilt och anpassasi samarbete med våra lokala återförsäljare för att ta framunika lösningar. Anpassade paketstöds globalt och omfattas av ett årsgaranti efter start.

Komplett sortiment med tillbehör

Stora utbud av fabriksmonterade motortillbehörökar tillämpningsflexibiliteten och minskarinstallationstiden.Test• Varje enhet testas vid full last för att säkerställa korrektapaketprestanda• Ett komplett utbud av fabrikstester och rapporter finns tillgängligt,inklusive särskilda tester av prestanda, analys av vridningsvibrationer,bränsleförbrukning, motor och generator

Testning

• Varje enhet testas vid full last för att säkerställa korrektapaketprestanda• Ett komplett utbud av fabrikstester och rapporter finns tillgängligt,inklusive särskilda tester av prestanda, analys av vridningsvibrationer,bränsleförbrukning, motor och generator

Produktsupport som erbjuds genom Cat:s globala återförsäljarnät

Fler än 2 200 återförsäljareCat:s fabriksutbildade återförsäljartekniker kan underhålla alla delar av dinCat-motorCaterpillars reservdels- och arbetskraftsgarantiVi har avtal för förebyggande underhåll med reparation innan fel inträffarS•O•SSM-program anpassar prover av olja och kylvätskaefter Caterpillars fastställda standarder för att avgöra följande:– tillstånd för inre motorkomponenter– förekomst av oönskade vätskor och restprodukter frånförbränning– arbetsplatsspecifika oljebytesintervall

Fler än 80 års erfarenhet av motortillverkning

• C280-motorer bygger på mer än 20 år av beprövadkomponenttillförlitlighet och -hållbarhet från 3600-motorer• Stor installerad bas i offshore-tillämpningar ger beprövadeprestanda, tillförlitlighet, hållbarhet och etableratvärldsomfattande globalt nätverk för produktsupport

Webbplats

Mer information finns på www.catoilandgasinfo.com.

Förbättrad bränsleeffektivitet

– EUI-bränslesystem (Electronic Unit Injection) ger optimeradförbränning vid alla belastningar– Lägre specifik bränsleförbrukning vid delbelastning– Minskad rökutveckling och minskade utsläpp

C280-8 Standardutrustning

Produktinnehåll
 • Motorn är en turboladdad, efterkyld, fyrtakts, dieseldriven motor med elektronisk insprutning och en cylinderdiameter på 280 mm (11 tum) med 300 mm (11,8 tum) slaglängd. Standardrotationsriktningenför SAE är moturs, sett baksidanav motorns svänghjul.

Emissionscertifieringar
 • GL- och CCS-godkänt IMO-certifikat – innehållerintyg om efterlevnad eller EIAPP-certifikat (Engine International Air Pollution Prevention), som utfärdas av den erkända organisationen(RO eller Recognized Organization) där sådan finns, och tekniskdokumentation som ska förvaras ombord enligt IMO-reglerna.

MCS-godkännande (Marine Certification Society)
 • ABS, BV, CCS, DnV, GL, LRS
 • Stänksköld som uppfyller SOLAS regler för brandfarligavätskor

Europeiska certifieringar
 • Försäkran om inbyggnad för EU:s direktiv om maskinsäkerhet
 • och EU:s direktiv om säkerhet för lågspänning

Luftintagssystem
 • Färskvattenefterkylare, korrosionsbeständigt överdrag(luftsidan)
 • Luftintagsavstängning
 • Turboaggregat, bakmonterat, oljesmort

Styrsystem
 • Enkel Cat ADEM A3 elektronisk motorstyrningsmodul medbränslesystem med elektronisk enhetsinsprutare, stela kablage(10 A 24 V ström krävs för att driva de elektroniskamotorkontrollmodulerna)

Kylsystem
 • Kugghjulsdriven vattenpump med mantel
 • Kugghjulsdriven pump med separat krets för efterkylning/oljekylning (AC/OC)
 • Vattenavtappning för motorkylvätska

Avgassystem
 • Torrt, gastätt avgasgrenrör

Bränslesystem
 • Destillerat bränsle (kräver viskositet från 1,4 cSttill 20 cSt vid 38 °C)
 • Bränslepump, kugghjulsdriven
 • Bränslematarpump (monterad på vänster sida)
 • Duplexbränslefilter, monterade baktill på motorn
 • Elektroniskt styrdaenhetsinsprutare

Smörjsystem
 • Centrifugaloljefilter med enkel avstängning, på motorns servicesida,monterade på motorblockets inspektionsluckor (inklusiveinstallerade oljeledningar och enkel avstängningsventil), filtercentrifugenförbikopplar olja från huvudsmörjoljepumpen (kan servas medmotorn igång)
 • Oljepåfyllningsrör och oljemätsticka
 • Oljetryckregleringsventil
 • Torrt motormonterat sumpsystem som matas med självtryck tillbasmonterings inbyggda oljetråg
 • Motormonterat duplexoljefilter
 • Försmörjning med intermittent luft
 • Kontinuerlig elektrisk försmörjning
 • Redundant försmörjning med kontinuerlig elektrisk försmörjning ochreservförsmörjning med intermittent luft
 • Avtappningsventiler för oljetråg
 • Elektrisk kontinuerlig försmörjningspump
 • Smörjoljevärmare
 • Oljepump - kugghjulsdriven

Skyddssystem
 • Vevhusets explosionssäkerhetsventiler
 • Larm och avstängning vid avvikande driftbeteenden

Instrumentering
 • PLC-baserat system ger skydd, övervakning och styrning inrymd i en NEMA 4 (IP66)-inkapsling.

Allmänt
 • Servicedokumentation

C280-8 Tillvalsutrustning

Luftintagssystem
 • 90° adapter och raka adaptrar för luftintaget till turboaggregatetLuftrenare
 • Luftrenare med torra pappersfilterinsatser från Cat (ca99,9 % effektiv vid filtrering av fint SAE-damm)
 • Partikelfilter

Styrsystem
 • Belastningsfeedback-signal på 4-20 mA
 • Lastdelningsmodul
 • Direkt rammodul

Kylsystem
 • Efterkylare med separat krets (SCAC)
 • Kundens vattenanslutningar
 • Termostat för kylmantelvatten
 • AC/OC-termostater
 • Tillbehörsmodulmonterat expansionskärl med hög volym
 • Värmare av kylmantelvatten
 • Värmeåtervinnande anslutningar och termostater för användning medavsaltningsanläggning
 • Adaptrar för ANSI-anslutning

Avgassystem
 • Avgasgrenrörets sköldar
 • Vertikalt eller 30° riktningsalternativ för utvändigt avgassystem
 • Expandrar och svetsflänsar för avgasutlopp

Bränslesystem
 • Manuell bränsleprimingpump
 • Duplex, primär bränslesil
 • Flexibla bränsleslanganslutningar

Smörjsystem
 • Torrt motormonterat sumpsystem som matas med självtryck tillbasmonterings inbyggda oljetråg
 • Motormonterat duplexoljefilter
 • Försmörjning med intermittent luft
 • Kontinuerlig elektrisk försmörjning
 • Redundant försmörjning med kontinuerlig elektrisk försmörjning ochreservförsmörjning med intermittent luft
 • Avtappningsventiler för oljetråg
 • Elektrisk kontinuerlig försmörjningspump
 • Smörjoljevärmare

Skyddssystem
 • Kablaget uppfyller MCS-kraven
 • Uppgradera PLC-bildskärm till industri-PC
 • Uppgradera AC/OC, kylmantelvatten och startlufttryck från kontaktorertill omvandlare
 • Tryckomvandlare för råvatten/havsvatten
 • Modbus-kommunikation
 • Roterande varningsljus och signalhorn
 • Fjärrstyrd övervakning för enkel motor
 • Startsignal för nödpump
 • Skåpkylare
 • Övervakning av generatoreffekt
 • Fjärreläpanel
 • Turboaggregatets hastighetsgivare
 • Cylinder, tryckavlastningsventil
 • Detektor för avkänning av oljeånga
 • Skydd för svänghjul och dämpare

Monteringssystem
 • Basplatta
 • Vertikalt begränsade vibrationsisolatorer och svetsplattor

Startsystem
 • Tryckluftsstart för enkel turbin
 • Laddreglerventil för extremt kalla förhållanden
 • Tryckreduceringsventiler för tryckluftsstart

Allmänt
 • Vridstyva kopplingar
 • Monteringsgrupper för motor, generator och bas
 • Tillbehörsmodul för montering av tillbehör som expansionskärl, värmeväxlare, instrumentpanel ochmotorstyrningar, meddelandepanel, larm- och avstängningskontaktorer och bränslesil
 • Svänghjul
 • Alternativ för motorspärrenhet:
 • Ettårig förvaring
 • Fraktskydd för havstransport (krympplastoch presenning)
 • Motortest – certifierat dynamometertest,bränsleförbrukningstest, test av prestanda vid nominellt varvtal,överlastprovning, minsta effektinställning, prov av maximalt tändningstryck,turboarbetscertifiering, arbetscertifikat för vevaxel
 • Ordinarie och projektspecifikt övervakningstest
 • Reservdelssatser

Litteratur
 • Projektspecifika installationsritningar
 • Elscheman och P&ID-ritningar