C280-6 offshore-generatoraggregat

C280-6

Översikt över funktionerna

Anpassad förpackning
Anpassad förpackning
Komplett sortiment med tillbehör
Testning
Produktsupport som erbjuds genom Cat:s globala återförsäljarnät
Produktsupport som erbjuds genom Cat:s globala återförsäljarnät
Fler än 80 års erfarenhet av motortillverkning
Webbplats
Förbättrad bränsleeffektivitet

Produktspecifikation för C280-6

Motorspecifikationer

Mått

Kapacitet för vätskor

C280-6 Standardutrustning

Produktinnehåll

 • Motorn är en turboladdad, efterkyld, fyrtakts, dieseldriven motor med elektronisk insprutning och en cylinderdiameter på 280 mm (11 tum) med 300 mm (11,8 tum) slaglängd. Standardrotationsriktningen för SAE är moturs, sett från baksidan av motorns svänghjul.

Emissionscertifieringar

 • GL- och CCS-godkänt IMO-certifikat – innehåller intyg om efterlevnad eller EIAPP-certifikat (Engine International Air Pollution Prevention), som utfärdas av den erkända organisationen (RO eller Recognized Organization) där sådan finns, och teknisk dokumentation som ska förvaras ombord enligt IMO-reglerna.

MCS-godkännande (Marine Certification Society)

 • ABS, BV, CCS, DnV, GL, LRS
 • Stänksköld som uppfyller SOLAS regler för brandfarliga vätskor

Europeiska certifieringar

 • Försäkran om inbyggnad för EU:s direktiv om maskinsäkerhet
 • och EU:s direktiv om säkerhet för lågspänning

Luftintagssystem

 • Färskvattenefterkylare, korrosionsbeständigt överdrag (luftsidan)
 • Luftintagsavstängning
 • Turboaggregat, bakmonterat, oljesmort

Styrsystem

 • Enkel Cat ADEM A3 elektronisk motorstyrningsmodul med bränslesystem med elektronisk enhetsinsprutare, stela kablage (10 A 24 V ström krävs för att driva de elektroniska motorkontrollmodulerna)

Kylsystem

 • Kugghjulsdriven vattenpump med mantel
 • Kugghjulsdriven pump med separat krets för efterkylning/oljekylning (AC/OC)
 • Vattenavtappning för motorkylvätska

Avgassystem

 • Torrt, gastätt avgasgrenrör

Bränslesystem

 • Destillerat bränsle (kräver viskositet från 1,4 cSt till 20 cSt vid 38 °C)
 • Bränslepump, kugghjulsdriven
 • Bränslematarpump (monterad på vänster sida)
 • Duplexbränslefilter, monterade baktill på motorn
 • Elektroniskt styrda enhetsinsprutare

Smörjsystem

 • Centrifugaloljefilter med enkel avstängning, på motorns servicesida, monterade på cylinderblockets inspektionsluckor (inklusive installerade oljeledningar och enkel avstängningsventil), filtrerar centrifugöverströmningsolja från huvudsmörjoljepumpen (kan servas med motorn igång)
 • Oljepåfyllningsrör och oljemätsticka
 • Oljetryckregleringsventil
 • Torrt motormonterat sumpsystem som matas med självtryck till basmonterings inbyggda oljetråg
 • Motormonterat duplexoljefilter
 • Försmörjning med intermittent luft
 • Kontinuerlig elektrisk försmörjning
 • Redundant försmörjning med kontinuerlig elektrisk försmörjning och reservförsmörjning med intermittent luft
 • Avtappningsventiler för oljetråg
 • Elektrisk kontinuerlig försmörjningspump
 • Smörjoljevärmare
 • Oljepump - kugghjulsdriven

Skyddssystem

 • Vevhusets explosionssäkerhetsventiler
 • Larm och avstängning vid avvikande driftbeteenden

Instrumentering

 • PLC-baserat system ger skydd, övervakning och styrning inrymd i en NEMA 4 (IP66)-inkapsling.

Allmänt

 • Servicedokumentation

C280-6 Tillvalsutrustning

Luftintagssystem

 • 90° adapter och raka adaptrar för luftintaget till turboaggregatet Luftrenare
 • Luftrenare med torra pappersfilterinsatser från Cat (ca 99,9 % effektiv vid filtrering av fint SAE-damm)
 • Partikelfilter

Styrsystem

 • Belastningsfeedback-signal på 4-20 mA
 • Lastdelningsmodul
 • Direkt rammodul

Kylsystem

 • Efterkylare med separat krets (SCAC)
 • Kundens vattenanslutningar
 • Termostat för kylmantelvatten
 • AC/OC-termostater
 • Tillbehörsmodulmonterat expansionskärl med hög volym
 • Värmare av kylmantelvatten
 • Värmeåtervinnande anslutningar och termostater för användning med avsaltningsanläggning
 • Adaptrar för ANSI-anslutning

Avgassystem

 • Avgasgrenrörets sköldar
 • Vertikalt eller 30° riktningsalternativ för utvändigt avgassystem
 • Expandrar och svetsflänsar för avgasutlopp

Bränslesystem

 • Manuell bränsleprimingpump
 • Duplex, primär bränslesil
 • Flexibla bränsleslanganslutningar

Smörjsystem

 • Torrt motormonterat sumpsystem som matas med självtryck till basmonterings inbyggda oljetråg
 • Motormonterat duplexoljefilter
 • Försmörjning med intermittent luft
 • Kontinuerlig elektrisk försmörjning
 • Redundant försmörjning med kontinuerlig elektrisk försmörjning och reservförsmörjning med intermittent luft
 • Avtappningsventiler för oljetråg
 • Elektrisk kontinuerlig försmörjningspump
 • Smörjoljevärmare

Skyddssystem

 • Kablaget uppfyller MCS-kraven
 • Uppgradera PLC-bildskärm till industri-PC
 • Uppgraderar AC/OC, kylmantelvatten och startlufttryck från kontaktorer till omvandlare
 • Tryckomvandlare för råvatten/havsvatten
 • Modbus-kommunikation
 • Roterande varningsljus och signalhorn
 • Fjärrstyrd övervakning för enkel motor
 • Startsignal för nödpump
 • Skåpkylare
 • Övervakning av generatoreffekt
 • Fjärreläpanel
 • Turboaggregatets hastighetsgivare
 • Cylinder, tryckavlastningsventil
 • Detektor för avkänning av oljeånga
 • Skydd för svänghjul och dämpare

Monteringssystem

 • Basplatta
 • Vertikalt begränsade vibrationsisolatorer och svetsplattor

Startsystem

 • Tryckluftsstart för enkel turbin
 • Laddreglerventil för extremt kalla förhållanden
 • Tryckreduceringsventiler för tryckluftsstart

Allmänt

 • Vridstyva kopplingar
 • Monteringsgrupper för motor, generator och bas
 • Tillbehörsmodul för montering av tillbehör som expansionskärl, värmeväxlare, instrumentpanel och motorstyrningar, meddelandepanel, larm- och avstängningskontaktorer och bränslesil
 • Svänghjul
 • Alternativ för motorspärrenhet:
 • Ettårig förvaring
 • Fraktskydd för havstransport (krympplast och presenning)
 • Motortest – certifierat dynamometertest, bränsleförbrukningstest, test av prestanda vid nominellt varvtal, överlastprovning, minsta effektinställning, prov av maximalt tändningstryck, turboarbetscertifiering, arbetscertifikat för vevaxel
 • Ordinarie och projektspecifikt övervakningstest
 • Reservdelssats

Litteratur

 • Projektspecifika installationsritningar
 • Elscheman och P&ID-ritningar

Jämför C280-6 med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Fullständiga specifikationer, produktbroschyrer och mer. Registrera dig nedan för ytterligare information. Du kan hoppa över det här formuläret. att få direkt åtkomst.


Se aktuella erbjudanden för  C280-6

Visa fler erbjudanden