< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Cat 3500 offshore-generatoraggregat är särskilt utformade för borrning och produktion offshore. Årtionden av erfarenhet inom drivkällor för offshore-fartyg och -plattformar har resulterat i en produkt som erbjuder beprövade prestanda, låga utsläpp, lång hållbarhet och låga ägande- och driftskostnader.Tillämpningar för 3500 offshore-generatoraggregat omfattar huvuddrivning, drivning för nödvändiga tjänster och reservström ombord på riggar och fartyg för borrning och produktion.Cat:s generatoraggregat backas upp av ett världsomspännande nätverk med Cat-återförsäljare som är redo att stödja din verksamhet med teknisk support, service, delar och garanti.Cat 3508C offshore-generatoraggregat. Klasser: 639-779 ekW (799-974 kVA) vid 50 Hz (1 500 varv/min). Uppfyller utsläppskraven enligt IMO Tier II.

Motorspecifikationer

Enheter:
Minimal klassning 799.0 kV·A 639.0 ekW Less
Maximal klassning 974.0 kV·A 779.0 ekW Less
Utsläpp IMO Tier II IMO Tier II Less

Produktdesign

- Utvecklat särskilt för att uppfylla kraven för olje- och gasproduktion - Beprövad pålitlighet och hållbarhet - Robust design med dieselkraft förlänger livslängden och minskar ägande- och driftskostnaderna - Marknadsledande effekttäthet - Konstruerad för att prestera under förhållanden typiska för oljeindustrin, inklusive höga omgivningstemperaturer och höghöjdsarbete - Långa underhållsperioder som är väl beprövade i oljefältstillämpningar - Motorns kärnkomponenter är utformade för reparation och återanvändning vid renovering

Enkel installation

– Konfiguration för montering på inre/yttre bas förenklar integrering på plattform – Brett sortiment av tillbehör som möjliggör flexibel konfiguration – Trepunktsmontering av generatorn på inre bas bibehåller injusteringen från fabriken – En enda lyftpunkt förenklar installationsarbete

Avancerad Diesel Engine Management

- Motorstyrenheten ADEM A3 ger motorstyrning, övervakning och skydd.

Säkerhet

– Nödstoppsknapp på instrumentpanel – Ventiler för luftavstängning och explosionssäkerhet finns tillgängliga – Konfigurerbara inställningspunkter för larm, effektsänkning och avstängning – Extra larm, ingångar och utgångar finns tillgängliga

Anpassad förpackning

För alla petroleumtillämpningar kan du lita på att Caterpillar uppfyller behoven för ditt projekt med anpassade generatoraggregat för fabriker och mekaniska paket. Cat-motorer, generatorer, reglage, kylare, och transmissioner kan utformas särskilt och anpassas i samarbete med våra lokala återförsäljare för att ta fram unika lösningar. Anpassade paket stöds globalt och omfattas av ett års garanti efter start.

Produktsupport som erbjuds genom Cat:s globala återförsäljarnät

– Fler än 2 200 återförsäljare– Cat:s fabriksutbildade återförsäljartekniker kan underhålla alla delar av dinpetroleumprodukt från Cat– Global tillgång till reservdelar, service och garanti– Vi har avtal för förebyggande underhåll med reparation innanfel inträffar- S•O•SSM-program anpassar prover av olja och kylvätskaefter Caterpillars fastställda standarder för att avgöra följande: • tillstånd för inremotorkomponenter• förekomst av oönskade vätskor• förekomst av restprodukter från förbränning• arbetsplatsspecifika oljebytesintervall

Fler än 80 års erfarenhet av motortillverkning

Ägarskap av de här tillverkningsprocesserna göratt Caterpillar kan tillverka högkvalitativa och pålitliga produkter.

Webbplats

För alla dina oljeindustriella behov kan du besöka www.catoilandgasinfo.com.

3508C Standardutrustning

LUFTINTAGSSYSTEM
 • Efterkylarinsats – korrosionsbeständigt överdrag
 • Luftrenare – dubbla element, installerade
 • Luftintagsavstängning

STYRSYSTEM
 • Caterpillar A-III elektronisk motorstyrning
 • Stela kablage (MCS)

KYLSYSTEM
 • Termostat och hus med utloppssystem
 • Vattenpump med mantel – kugghjulsdriven, enkelt utlopp med fläns
 • Färskvattenkylvätskepump med efterkylare – kugghjulsdrivencentrifugalpump
 • SCAC-pumpkrets med termostat
 • Enkel vattenutloppsanslutning

AVGASSYSTEM
 • Torrgastäta avgasgrenrör med värmesköldar, dubblaturboaggregat med vattenkylda lager och värmesköldar
 • Flexibla avgasrörsanslutningar/svetsbar avgasfläns

SVÄNGHJUL OCH SVÄNGHJULSHUS
 • Svänghjul, SAE nr 00
 • 183 tänder
 • Svänghjulshus, SAE nr 00
 • MCS-godkänd koppling och generatornav

BRÄNSLESYSTEM
 • Bränslefilter – VÄNSTER
 • Bränslematarpumpar och bränsleluftningspumpar
 • Elektroniskt styrda enhetsinsprutare
 • Flexibla bränsleledningar
 • Hård bränslereturledning för MCS-krav

INSTRUMENTERING
 • Grafisk enhet (Marine Power Display), VÄNSTER för analog ellerdigital visning av följande: motorolja och bränsletryck,motorns kylvätsketemperatur, systemets likspänning, igensatt luftintag, HÖGER och VÄNSTER avgastemperatur, olja ochbränslefiltrets differential, timräknare, motorvarvtal,momentan bränsleförbrukning, total bränsleförbrukning
 • Display, övervakning, larm och avstängningar kan programmerasav operatören

SMÖRJSYSTEM
 • Vevhusfilter - toppmonterat
 • Djupt tråg för oljesump – 1 000 timmar
 • Smörjolja
 • Oljeavtappning och ventil
 • Oljepåfyllningsrör och oljemätsticka
 • Oljefilter – patrontyp, VÄNSTER
 • Oljepump – kugghjulstyp

MONTERINGSSYSTEM
 • Motor och generator är trepunktsmonterade i den yttre basen
 • Oljeavtappningsförlängning
 • Dropptråg för olja

SKYDDSSYSTEM
 • Det elektroniska övervakningssystemet A-III ger kunden programmerbara strategier för sänkning avmotoreffekten som skyddar under svåraförhållanden
 • Nödstoppsknapp (sitter i Elektronisk instrumentpanel)Säkerhetsavstängningsskydd för oljetryck och vattentemperatur, skydd mot övervarvning

STARTSYSTEM
 • Luftstartmotor - HÖGER
 • Elektrisk startmotor
 • Luftljuddämpare

ALLMÄNT
 • Vibrationsdämpare och skydd
 • Lyftöglor
 • Färg, Cat Yellow

3508C Tillvalsutrustning

AVGASSYSTEM
 • Ljuddämpare – gnistfångare

STYRSYSTEM
 • Gränssnitt för direkt rackstyrning

KYLSYSTEM
 • Värmeväxlarkylare (motormonterad fram, medexpansionskärl)

BRÄNSLESYSTEM
 • Duplex-bränslefilter
 • Primärt bränslefilter
 • Bränslekylare – titanplåttyp
 • Bränsle/vattenavskiljare

SMÖRJSYSTEM
 • Duplex-oljefilter
 • Oljefilter av centrifugaltyp för förbikoppling
 • 15° och 25° lutningskapacitet
 • Luftförsmörjning

SKYDDSSYSTEM
 • Vevhusets explosionssäkerhetsventiler
 • Metallpartikeldetektor

INSTRUMENTERING
 • Pyrometer och termoelement för cylinder
 • Igensättningsgivare för luftrenare(2),
 • Temperaturgivare för inloppsgrenrör
 • Temperaturgivare för smörjolja
 • Givare för bränslefiltrets differentialtryck
 • PL1000

STARTSYSTEM
 • Redundant startsystem med väljarreglage (luft-elektriskt, luft-luft,luft-hydrauliskt eller elektrisk-hydrauliskt)

ALLMÄNT
 • Certifikat från marinorgan och IMO
 • Värmare för kylmantelvatten