6CM20C offshore-generatoraggregat

6CM20C

Översikt över funktionerna

Motordesign
Enkel installation
Paketkoncept
Förbättrad servicevänlighet
Webbplats

Produktspecifikation för 6CM20C

Motorspecifikationer

Mått

6CM20C Standardutrustning

Motor

 • Motordriven spärrväxel, monterad på motorn
 • Reverserande kontaktor och tryckknapp med kabel
 • Elektronisk utrustning för hastighetsinställning med styrdon och hastighetsupptag
 • Nödstoppsutrustning med tryckknapp, separat, för manuellt nödstopp

Motorindikatorer

 • Mätarplatta med inställda dämpade vätsketryckmätare för: bränsle, smörjolja, färskvatten, startluft och laddluft.
 • Termometrar på motorn för bränsle, smörjolja, färskvatten och laddluft
 • Elektrisk fjärrindikator för varvtal
 • Turboaggregatet och fjärrindikator för varvtal
 • Indikator för avgastemperatur

Styrning

 • Manuella reglage på motorn, inklusive följande: kontrollpanelen med start-/stopp-knapp, hastighetsinställningsenhet, mekanisk avstängningsenhet, överväxling av kontrollfunktioner från motor till fjärreglage
 • Startsolenoidventil på motorn, 24 V likspänning
 • Separat elektronisk varvtalsregulator

Övervakning för obevakad drift

 • Smörjoljetryck vid full belastning under farlig nivå – Lågt Smörjoljetryck – Smörjoljetryck under farlig nivå – Smörjoljetryck för försmörjning misslyckades – Låg färskvattentryck vid motorns inlopp – Färskvattentrycket vid motorns inlopp under farlig nivå – Lågt färskvattentryck i LT-krets – Lågt startlufttryck – Lågt styrluftstryck, motor-/avstängningslufttryck – Lågt bränsletryck vid motorns inlopp Strömställare för följande: – Hög smörjoljetemperatur vid motorns inlopp – Smörjoljetemperaturen vid motorns inlopp över farlig nivå – Hög vattentemperatur vid motorns inlopp – Vattentemperaturen vid motorns utlopp över farlig nivå – Hög laddluftstemperatur vid motorns inlopp – Detektering av vatten i laddluftskanalen – Läckage bränslenivå – Larmkontakt för högt differentialtryck vid bränslefiltret – Larmkontakt för högt differentialtryck vid smörjoljans tillbakaspolningsfilter – Uppsättning med termoelement efter varje cylinder, före och efter turboaggregat – Avkänning av oljeånga för vevhus Styrskåp med hus för väggmontering, inklusive följande: – Skyddsutrustning som utformats för automatiska och manuella stoppsinsignaler, insignaler för startförregling, övervakning efter linbrott för insignalenheter och nödstoppssolenoiden – Hastighetsloggningssystem för övervarvning, insprutningshastighet och minstahastighet – Start/stopp-logik, styrs av motorns automatiska start (tillval) – Servicetimräknare – Noris larmsystem som tillval, kassettyp, utformat förmotorns larmingångar, inklusive övervakningsutrustning för avgasrörets medelvärde samt larmingångar för framdrivningsaggregatet – Grupplarmpanel för bryggan som tillval, med utrustning förakustiskt larm som tillval

Startluftsystem

 • Separat backventil för startluftslangen till motorn

Luftintagssystem

 • Luftintagsfilter, monterat på turboaggregatet
 • Luftflaskor, separata

Dieseloljesystem

 • Cirkuleringspump, monterad på motorn
 • Duplexfilter med differentialtrycksindikator

Avgassystem

 • Turboaggregatet i den fria änden med övergångsmunstycke (0 grader från vertikalt och riktat bort från motorn), med rengöringsanordning för kompressorn
 • Expansionsled, separat
 • Separat ljuddämpare och gnistfångare, utan fördröjning 35 dB(A)

Färskvattenkylsystem

 • HT-pump, monterad på motorn
 • LT-pump, monterad på motorn
 • HT-termostat, utan drivning och separat
 • Motorns förvärmningsutrustning, monterad på ramen

Smörjoljesystem

 • Plattkylare, monterad på motorn
 • Kraftpump, monterad på motorn
 • Försmörjningspump, monterad på ramen, elmotordriven
 • Boll och Kirch automatiskt backspolningsfilter, monterat på motorn
 • Tryckregleringsventil, monterad på motorn

Anslutande delar – motor

 • Uppsättning med anslutande delar som monteras mellan flänskopplingen och svänghjulet
 • Flexibel flänskoppling som monteras mellan motor och generator
 • Basram med svänghjulsskydd och inbyggd smörjoljesumpbehållare, för motor och generator
 • Uppsättning med laminerade gummiskenor för flexibel montering av basramen
 • Uppsättning med flexibla rörkopplingar

Verktyg

 • Verktygssats för motorn, inklusive hydrauliska åtdragningsverktyg och munstyckesprovaren
 • Verktygssats för turboaggregatet
 • Invändig mikrometer för cylinderfoder
 • Måttstock för cylinderfoder

Reservdelar

 • Uppsättning med reservdelar till motorn för obegränsad användning
 • Reservuppsättning med flexibla rörkopplingar

Jämför 6CM20C med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Fullständiga specifikationer, produktbroschyrer och mer. Registrera dig nedan för ytterligare information. Du kan hoppa över det här formuläret. att få direkt åtkomst.


Se aktuella erbjudanden för  6CM20C

Visa fler erbjudanden