8CM20C offshore-generatoraggregat

8CM20C

Översikt över funktionerna

Motordesign
Enkel installation
Paketkoncept
Förbättrad servicevänlighet
Webbplats

Produktspecifikation för 8CM20C

Motorspecifikationer

Mått

8CM20C Standardutrustning

Motor

 • Motordriven spärrväxel, monterad på motorn
 • Reverserande kontaktor och tryckknapp med kabel
 • Elektronisk utrustning för hastighetsinställning med styrdon och hastighetsupptag
 • Nödstoppsutrustning med tryckknapp, separat, för manuellt nödstopp

Motorindikatorer

 • Mätarplatta med inställda dämpade vätsketryckmätare för: bränsle, smörjolja, färskvatten, startluft och laddluft.
 • Termometrar på motorn för bränsle, smörjolja, färskvatten och laddluft
 • Elektrisk fjärrindikator för varvtal
 • Turboaggregatet och fjärrindikator för varvtal
 • Indikator för avgastemperatur

Styrning

 • Manuella reglage på motorn, inklusive följande: kontrollpanelen med start-/stopp-knapp, hastighetsinställningsenhet, mekanisk avstängningsenhet, överväxling av kontrollfunktioner från motor till fjärreglage
 • Startsolenoidventil på motorn, 24 V likspänning
 • Separat elektronisk varvtalsregulator

Övervakning för obevakad drift

 • Tryckbrytare, monterade på motorn, för följande: – Smörjoljetryck vid full belastning under farlig nivå – Lågt Smörjoljetryck – Smörjoljetryck under farlig nivå – Smörjoljetryck för försmörjning misslyckades – Låg färskvattentryck vid motorns inlopp – Färskvattentrycket vid motorns inlopp under farlig nivå – Lågt färskvattentryck i LT-krets – Lågt startlufttryck – Lågt styrluftstryck, motor-/avstängningslufttryck – Lågt bränsletryck vid motorns inlopp Strömställare för följande: – Hög smörjoljetemperatur vid motorns inlopp – Smörjoljetemperaturen vid motorns inlopp över farlig nivå – Hög vattentemperatur vid motorns inlopp – Vattentemperaturen vid motorns utlopp över farlig nivå – Hög laddluftstemperatur vid motorns inlopp – Detektering av vatten i laddluftskanalen – Läckage bränslenivå – Larmkontakt för högt differentialtryck vid bränslefiltret – Larmkontakt för högt differentialtryck vid smörjoljans tillbakaspolningsfilter – Uppsättning med termoelement efter varje cylinder, före och efter turboaggregat – Avkänning av oljeånga för vevhus Styrskåp med hus för väggmontering, inklusive följande: – Skyddsutrustning som utformats för automatiska och manuella stoppsinsignaler, insignaler för startförregling, övervakning efter linbrott för insignalenheter och nödstoppssolenoiden – Hastighetsloggningssystem för övervarvning, insprutningshastighet och minstahastighet – Start/stopp-logik, styrs av motorns automatiska start (tillval) – Servicetimräknare – Noris larmsystem som tillval, kassettyp, utformat förmotorns larmingångar, inklusive övervakningsutrustning för avgasrörets medelvärde samt larmingångar för framdrivningsaggregatet – Grupplarmpanel för bryggan som tillval, med utrustning förakustiskt larm som tillval

Startluftsystem

 • Separat backventil för startluftslangen till motorn

Luftintagssystem

 • Luftintagsfilter, monterat på turboaggregatet
 • Luftflaskor, separata

Dieseloljesystem

 • Cirkuleringspump, monterad på motorn
 • Duplexfilter med differentialtrycksindikator

Avgassystem

 • Turboaggregatet i den fria änden med övergångsmunstycke (0 grader från vertikalt och riktat bort från motorn), med rengöringsanordning för kompressorn
 • Expansionsled, separat
 • Separat ljuddämpare och gnistfångare, utan fördröjning 35 dB(A)

Färskvattenkylsystem

 • HT-pump, monterad på motorn
 • HT-pump, monterad på motorn
 • HT-termostat, utan drivning och separat
 • Motorns förvärmningsutrustning, monterad på ramen

Smörjoljesystem

 • Plattkylare, monterad på motorn
 • Kraftpump, monterad på motorn
 • Försmörjningspump, monterad på ramen, elmotordriven
 • Plattkylare, monterad på motorn – Kraftpump, monterad på motorn – Försmörjningspump, monterad på ramen, elmotordriven – Boll och Kirch automatiskt backspolningsfilter, monterad på motorn
 • Tryckregleringsventil, monterad på motorn

Anslutande delar – motor

 • Uppsättning med anslutande delar som monteras mellan flänskopplingen och svänghjulet
 • Flexibel flänskoppling som monteras mellan motor och generator
 • Basram med svänghjulsskydd och inbyggd smörjoljesumpbehållare, för motor och generator
 • Montering av motor och generator på ramen
 • Uppsättning med laminerade gummiskenor för flexibel montering av basramen
 • Uppsättning med flexibla rörkopplingar

Verktyg

 • Verktygssats för motorn, inklusive hydrauliska åtdragningsverktyg och munstyckesprovaren
 • Verktygssats för turboaggregatet
 • Invändig mikrometer för cylinderfoder
 • Måttstock för cylinderfoder

Reservdelar

 • Uppsättning med reservdelar till motorn för obegränsad användning
 • Reservuppsättning med flexibla rörkopplingar

Jämför 8CM20C med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Se aktuella erbjudanden för  8CM20C

Visa fler erbjudanden