< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information

Översikt

8CM20C-generatoraggregat erbjuder offshore-industrin beprövad tillförlitlighet och hållbarhet i den marina industrin. CM offshore-generatoraggregat har en modulär standardkonstruktion, motormonterade pumpar och filter samt ett komplett utbud av fabriksmonterade tillbehör som gör att de kan installeras enkelt och effektivt. Ideala tillämpningar för offshore-generatoraggregat 8CM20C är som huvudaggregat ombord på fartyg och plattformar för produktion. Kompletta paketerbjudanden är MCS-godkända och uppfyller emissionskraven i IMO Tier II, vilket förenklar integrering av dem i fartyg och plattformar. Cats generatoraggregat backas upp av ett världsomspännande nätverk med Cat-återförsäljare som är redo att stödja din verksamhet med teknisk support, service, delar och garanti. Cat 8CM20C offshore-generatoraggregat.

Motorspecifikationer

Enheter:
Minimal klassning 1640.0 kV·A 1310.0 ekW Less
Maximal klassning 1830.0 kV·A 1460.0 ekW Less
Utsläpp IMO Tier II IMO Tier II Less
Cylinderdiameter 7.87 tum 200.0 mm Less
Cylindervolym 4589.0 tum³ 75.0 l Less
Insugningssystem Turboladdad-efterkyld Turboladdad-efterkyld Less
Motorstyrning Elektronisk Elektronisk Less
Slaglängd 11.81 tum 300.0 mm Less
Styrning för generatoraggregat Elektronisk Elektronisk Less
Vikt 50926.0 lb 23100.0 kg Less

Måttuppgifter

Bredd 99.8 tum 1816.0 mm Less
Höjd 174.7 tum 3389.0 mm Less
Längd 267.6 tum 6798.0 mm Less

Motordesign

– Tillförlitlighet och hållbarhet i världsklass – Innefattar åratal av beprövat tillförlitliga komponenter och – hållbarhet inom den marina industrin – Motorkonstruktion för medelhögt varvtal med lång slaglängd – Den ideala konfigurationen för dynamiskt positionerade halvt nedsänkbara borriggar och borrfartyg – Kompakt topplockskonstruktion – Nodulärt gjutjärnsmotorblock med integrerade kanaler för smörjolja och laddluft – Segmenterad kamaxelkonstruktion – 25° lutningskapacitet i alla riktningar – Motorkonstruktion som är baserad på de högre kraven för tjockolja – Högeffektivt turboaggregat – Cylinderfoder, endast kylda utanför motorblocket – Motorstyrningsterminal med analoga instrument i robust gjutet hölje – Vevstake, snett delad konstruktion – Kompakt modul för nedre ventildrivningar och insprutningspumpdrivningar med ventillyftare – FCT (Flexible Camshaft Technology)

Enkel installation

– Modulär standardkonstruktion förenklar installation och minskar komplexiteten – Installationsvänlig tack vare pumpar och filter som är monterade på motorn – Kylvattensystem med enkla inkopplingsanslutningar – Fullständigt sortiment med fabriksmonterade motortillbehör möjliggör specialanpassning och minskad installationstid

Paketkoncept

Monteras, testas och utvärderas som ett paket för att minimera paketets vibrationer och maximera komponenternas livslängd

Förbättrad servicevänlighet

– Stora inspektionsöppningar ger bekväm åtkomst till motorns kärnkomponenter för enklare service – Motorns kärnkomponenter är utformade för reparation och återanvändning vid renovering – Världsomfattande nätverk av återförsäljare med fabriksutbildade tekniker som innebär att reservdelar och support alltid finns inom räckhåll – Förenklat delutbud med hjälp av enkelrörsystem för avgaser

Webbplats

För alla dina oljeindustriella behov kan du besöka www.catoilandgasinfo.com

8CM20C Standardutrustning

Motor
 • Motordriven spärrväxel, monterad på motorn
 • Reverserande kontaktor och tryckknapp med kabel
 • Elektronisk utrustning för hastighetsinställning med styrdon och hastighetsupptag
 • Nödstoppsutrustning med tryckknapp, separat, för manuellt nödstopp

Motorindikatorer
 • Mätarplatta med inställda dämpade vätsketryckmätare för: bränsle, smörjolja, färskvatten, startluft och laddluft.
 • Termometrar på motorn för bränsle, smörjolja, färskvatten och laddluft
 • Elektrisk fjärrindikator för varvtal
 • Turboaggregatet och fjärrindikator för varvtal
 • Indikator för avgastemperatur

Styrning
 • Manuella reglage på motorn, inklusive följande: kontrollpanelen med start-/stopp-knapp, hastighetsinställningsenhet, mekanisk avstängningsenhet, överväxling av kontrollfunktioner från motor till fjärreglage
 • Startsolenoidventil på motorn, 24 V likspänning
 • Separat elektronisk varvtalsregulator

Övervakning för obevakad drift
 • Tryckbrytare, monterade på motorn, för följande: – Smörjoljetryck vid full belastning under farlig nivå – Lågt Smörjoljetryck – Smörjoljetryck under farlig nivå – Smörjoljetryck för försmörjning misslyckades – Låg färskvattentryck vid motorns inlopp – Färskvattentrycket vid motorns inlopp under farlig nivå – Lågt färskvattentryck i LT-krets – Lågt startlufttryck – Lågt styrluftstryck, motor-/avstängningslufttryck – Lågt bränsletryck vid motorns inlopp Strömställare för följande: – Hög smörjoljetemperatur vid motorns inlopp – Smörjoljetemperaturen vid motorns inlopp över farlig nivå – Hög vattentemperatur vid motorns inlopp – Vattentemperaturen vid motorns utlopp över farlig nivå – Hög laddluftstemperatur vid motorns inlopp – Detektering av vatten i laddluftskanalen – Läckage bränslenivå – Larmkontakt för högt differentialtryck vid bränslefiltret – Larmkontakt för högt differentialtryck vid smörjoljans tillbakaspolningsfilter – Uppsättning med termoelement efter varje cylinder, före och efter turboaggregat – Avkänning av oljeånga för vevhus Styrskåp med hus för väggmontering, inklusive följande: – Skyddsutrustning som utformats för automatiska och manuella stoppsinsignaler, insignaler för startförregling, övervakning efter linbrott för insignalenheter och nödstoppssolenoiden – Hastighetsloggningssystem för övervarvning, insprutningshastighet och minstahastighet – Start/stopp-logik, styrs av motorns automatiska start (tillval) – Servicetimräknare – Noris larmsystem som tillval, kassettyp, utformat förmotorns larmingångar, inklusive övervakningsutrustning för avgasrörets medelvärde samt larmingångar för framdrivningsaggregatet – Grupplarmpanel för bryggan som tillval, med utrustning förakustiskt larm som tillval

Startluftsystem
 • Separat backventil för startluftslangen till motorn

Luftintagssystem
 • Luftintagsfilter, monterat på turboaggregatet
 • Luftflaskor, separata

Dieseloljesystem
 • Cirkuleringspump, monterad på motorn
 • Duplexfilter med differentialtrycksindikator

Avgassystem
 • Turboaggregatet i den fria änden med övergångsmunstycke (0 grader från vertikalt och riktat bort från motorn), med rengöringsanordning för kompressorn
 • Expansionsled, separat
 • Separat ljuddämpare och gnistfångare, utan fördröjning 35 dB(A)

Färskvattenkylsystem
 • HT-pump, monterad på motorn
 • HT-pump, monterad på motorn
 • HT-termostat, utan drivning och separat
 • Motorns förvärmningsutrustning, monterad på ramen

Smörjoljesystem
 • Plattkylare, monterad på motorn
 • Kraftpump, monterad på motorn
 • Försmörjningspump, monterad på ramen, elmotordriven
 • Plattkylare, monterad på motorn – Kraftpump, monterad på motorn – Försmörjningspump, monterad på ramen, elmotordriven – Boll och Kirch automatiskt backspolningsfilter, monterad på motorn
 • Tryckregleringsventil, monterad på motorn

Anslutande delar – motor
 • Uppsättning med anslutande delar som monteras mellan flänskopplingen och svänghjulet
 • Flexibel flänskoppling som monteras mellan motor och generator
 • Basram med svänghjulsskydd och inbyggd smörjoljesumpbehållare, för motor och generator
 • Montering av motor och generator på ramen
 • Uppsättning med laminerade gummiskenor för flexibel montering av basramen
 • Uppsättning med flexibla rörkopplingar

Verktyg
 • Verktygssats för motorn, inklusive hydrauliska åtdragningsverktyg och munstyckesprovaren
 • Verktygssats för turboaggregatet
 • Invändig mikrometer för cylinderfoder
 • Måttstock för cylinderfoder

Reservdelar
 • Uppsättning med reservdelar till motorn för obegränsad användning
 • Reservuppsättning med flexibla rörkopplingar