< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information

Översikt

9CM20C-generatoraggregat erbjuder offshore-industrin beprövad tillförlitlighet och hållbarhet i den marina industrin. CM offshore-generatoraggregat har en modulär standardkonstruktion, motormonterade pumpar och filter samt ett komplett utbud av fabriksmonterade tillbehör som gör att de kan installeras enkelt och effektivt. Ideala tillämpningar för offshore-generatoraggregat 9CM20C är som huvudaggregat ombord på fartyg och plattformar för produktion. Kompletta paketerbjudanden är MCS-godkända och uppfyller emissionskraven i IMO Tier II, vilket förenklar integrering av dem i fartyg och plattformar. Cats generatoraggregat backas upp av ett världsomspännande nätverk med Cat-återförsäljare som är redo att stödja din verksamhet med teknisk support, service, delar och garanti.

Motorspecifikationer

Enheter:
Minimal klassning 4023.0 kVa 1530.0 ekW Less
Maximal klassning 3600.0 kVa 1710.0 ekW Less
Emissioner IMO Tier II IMO Tier II Less
Insugningssystem Turboladdad-efterkyld Turboladdad-efterkyld Less
Motorstyrning Elektronisk Elektronisk Less
Styrning för generatoraggregat Elektronisk Elektronisk Less
Vikt 57320.0 lb 30.0 t Less
Slaglängd 11.81 tum 300.0 mm Less
Cylinderdiameter 7.87 tum 200.0 mm Less
Cylindervolym 5163.0 tum3 85.0 l Less

Mått

Längd 280.5 tum 7125.0 mm Less
Höjd 133.4 tum 3389.0 mm Less
Bredd 71.5 tum 1816.0 mm Less

Motordesign

– Tillförlitlighet och hållbarhet i världsklass – Innefattar åratal av beprövat tillförlitliga komponenter och – hållbarhet inom den marina industrin – Motorkonstruktion för medelhögt varvtal med lång slaglängd – Den ideala konfigurationen för dynamiskt positionerade halvt nedsänkbara borriggar och borrfartyg – Kompakt topplockskonstruktion – Nodulärt gjutjärnsmotorblock med integrerade kanaler för smörjolja och laddluft – Segmenterad kamaxelkonstruktion – 25° lutningskapacitet i alla riktningar – Motorkonstruktion som är baserad på de högre kraven för tjockolja – Högeffektivt turboaggregat – Cylinderfoder, endast kylda utanför motorblocket – Motorstyrningsterminal med analoga instrument i robust gjutet hölje – Vevstake, snett delad konstruktion – Kompakt modul för nedre ventildrivningar och insprutningspumpdrivningar med ventillyftare – FCT (Flexible Camshaft Technology)

Enkel installation

– Modulär standardkonstruktion förenklar installation och minskar komplexiteten – Installationsvänlig tack vare pumpar och filter som är monterade på motorn – Kylvattensystem med enkla inkopplingsanslutningar – Fullständigt sortiment med fabriksmonterade motortillbehör möjliggör specialanpassning och minskad installationstid

Paketkoncept

– Monteras, testas och utvärderas som ett paket för att minimera paketets vibrationer och maximera komponenternas livslängd

Förbättrad servicevänlighet

– Stora inspektionsöppningar ger bekväm åtkomst till motorns kärnkomponenter för enklare service – Motorns kärnkomponenter är utformade för reparation och återanvändning vid renovering – Världsomfattande nätverk av återförsäljare med fabriksutbildade tekniker som innebär att reservdelar och support alltid finns inom räckhåll – Förenklat delutbud med hjälp av enkelrörsystem för avgaser

Webbplats

För alla dina oljeindustriella behov kan du besöka www.catoilandgasinfo.com.

9CM20CStandardutrustning

Motor
 • Motordriven spärrväxel, monterad på motorn
 • Reverserande kontaktor och tryckknapp med kabel
 • Elektronisk utrustning för hastighetsinställning med styrdon och hastighetsupptag
 • Nödstoppsutrustning med tryckknapp, separat, för manuellt nödstopp

Motorindikatorer
 • Mätarplatta med inställda dämpade vätsketryckmätare för: bränsle, smörjolja, färskvatten, startluft och laddluft.
 • Termometrar på motorn för bränsle, smörjolja, färskvatten och laddluft
 • Elektrisk fjärrindikator för varvtal
 • Turboaggregatet och fjärrindikator för varvtal
 • Indikator för avgastemperatur

Styrning
 • Manuella reglage på motorn, inklusive följande: kontrollpanelen med start-/stopp-knapp, hastighetsinställningsenhet, mekanisk avstängningsenhet, överväxling av kontrollfunktioner från motor till fjärreglage
 • Startsolenoidventil på motorn, 24 V likspänning
 • Separat elektronisk varvtalsregulator

Övervakning för obevakad drift
 • Tryckbrytare, monterade på motorn, för följande: – Smörjoljetryck vid full belastning under farlig nivå – Lågt Smörjoljetryck – Smörjoljetryck under farlig nivå – Smörjoljetryck för försmörjning misslyckades – Låg färskvattentryck vid motorns inlopp – Färskvattentrycket vid motorns inlopp under farlig nivå – Lågt färskvattentryck i LT-krets – Lågt startlufttryck – Lågt styrluftstryck, motor-/avstängningslufttryck – Lågt bränsletryck vid motorns inlopp Strömställare för följande: – Hög smörjoljetemperatur vid motorns inlopp – Smörjoljetemperaturen vid motorns inlopp över farlig nivå – Hög vattentemperatur vid motorns inlopp – Vattentemperaturen vid motorns utlopp över farlig nivå – Hög laddluftstemperatur vid motorns inlopp – Detektering av vatten i laddluftskanalen – Läckage bränslenivå – Larmkontakt för högt differentialtryck vid bränslefiltret – Larmkontakt för högt differentialtryck vid smörjoljans tillbakaspolningsfilter – Uppsättning med termoelement efter varje cylinder, före och efter turboaggregat – Avkänning av oljeånga för vevhus Styrskåp med hus för väggmontering, inklusive följande: – Skyddsutrustning som utformats för automatiska och manuella stoppsinsignaler, insignaler för startförregling, övervakning efter linbrott för insignalenheter och nödstoppssolenoiden – Hastighetsloggningssystem för övervarvning, insprutningshastighet och minstahastighet – Start/stopp-logik, styrs av motorns automatiska start (tillval) – Servicetimräknare – Noris larmsystem som tillval, kassettyp, utformat förmotorns larmingångar, inklusive övervakningsutrustning för avgasrörets medelvärde samt larmingångar för framdrivningsaggregatet – Grupplarmpanel för bryggan som tillval, med utrustning förakustiskt larm som tillval

Startluftsystem
 • Separat backventil för startluftslangen till motorn

Luftintagssystem
 • Luftintagsfilter, monterat på turboaggregatet
 • Luftflaskor, separata

Dieseloljesystem
 • Cirkuleringspump, monterad på motorn
 • Duplexfilter med differentialtrycksindikator

Avgassystem
 • Turboaggregatet i den fria änden med övergångsmunstycke (0 grader från vertikalt och riktat bort från motorn), med rengöringsanordning för kompressorn
 • Expansionsled, separat
 • Separat ljuddämpare och gnistfångare, utan fördröjning 35 dB(A)

Färskvattenkylsystem
 • LT-pump, monterad på motorn
 • HT-pump, monterad på motorn
 • HT-termostat, utan drivning och separat
 • Motorns förvärmningsutrustning, monterad på ramen

Smörjoljesystem
 • Plattkylare, monterad på motorn
 • Kraftpump, monterad på motorn
 • Försmörjningspump, monterad på ramen, elmotordriven
 • Boll och Kirch automatiskt backspolningsfilter, separat
 • Tryckregleringsventil, monterad på motorn

Anslutande delar – motor
 • Uppsättning med anslutande delar som monteras mellan flänskopplingen och svänghjulet
 • Flexibel flänskoppling som monteras mellan motor och generator
 • Basram med svänghjulsskydd och inbyggd smörjoljesumpbehållare, för motor och generator
 • Montering av motor och generator på ramen
 • Uppsättning med laminerade gummiskenor för flexibel montering av basramen
 • Uppsättning med flexibla rörkopplingar

Verktyg
 • Verktygssats för motorn, inklusive hydrauliska åtdragningsverktyg och munstyckesprovaren
 • Verktygssats för turboaggregatet
 • Invändig mikrometer för cylinderfoder
 • Måttstock för cylinderfoder

Reservdelar
 • Uppsättning med reservdelar till motorn för obegränsad användning
 • Reservuppsättning med flexibla rörkopplingar