< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information

Översikt

16CM32C-generatoraggregat erbjuder den offshore-baserade olje- och gasindustrin beprövad tillförlitlighet och hållbarhet. CM offshore-generatoraggregat har en modulär standardkonstruktion, motormonterade pumpar och filter samt ett komplett utbud av fabriksmonterade tillbehör som gör att de kan installeras enkelt och effektivt.Ideala tillämpningar för 16CM32C offshore-generatoraggregat är som huvudaggregat ombord på fartyg och plattformar för borrning och produktion.Kompletta paketerbjudanden är MCS-godkända och uppfyller utsläppskraven i IMO Tier II, vilket förenklar integrering av dem i fordon och plattformar.Cat-generatoraggregat backas upp av ett världsomspännande nätverk med Cat-återförsäljare som är redo att stödja din verksamhet med teknisk support, service, delar och garanti.Cat 16CM32C offshore-generatoraggregat. Klasser: 7 760-8 690 ekW (9 700-10 860 kVA) vid 50/60 Hz (750/720 varv/min). Uppfyller utsläppskraven i IMO Tier II.

Motorspecifikationer

Enheter:
Minimal klassning 5460.0 kV·A 4370.0 ekW Less
Maximal klassning 5460.0 kV·A 4370.0 ekW Less
Utsläpp IMO Tier II IMO Tier II Less
Cylinderdiameter 12.6 tum 320.0 mm Less
Cylindervolym 36126.0 tum³ 592.0 l Less
Insugningssystem Turboladdad-efterkyld Turboladdad-efterkyld Less
Motorstyrning Elektronisk Elektronisk Less
Slaglängd 18.1 tum 460.0 mm Less
Styrning för generatoraggregat Elektronisk Elektronisk Less
Vikt 330000.0 lb 150000.0 kg Less

Måttuppgifter

Bredd 118.1 tum 3000.0 mm Less
Höjd 222.9 tum 5661.0 mm Less
Längd 474.8 tum 12060.0 mm Less

Kapacitet för vätskor

Kylsystem (motor) 502.0 gal (US) 1900.0 l Less
Smörjoljesystem (påfyllning) 2853.0 gal (US) 10800.0 l Less

Motordesign

– Tillförlitlighet och hållbarhet i världsklass– Innefattar åratal av beprövat tillförlitliga komponenter och– hållbarhet inom den marina industrin– Medelsnabb motorkonstruktion med lång slaglängd– Den ideala konfigurationen för dynamiskt positionerade halvt nedsänkbara borriggar och borrfartyg– Kompakt topplockskonstruktion– Nodulärt gjutjärnsmotorblock med integrerade kanaler för smörjolja och laddluft– Segmenterad kamaxelkonstruktion– 25° lutningskapacitet i alla riktningar– Motorkonstruktion som är baserad på de högre kraven för tjockolja– Högeffektivt turboaggregat– Cylinderfoder, endast kylda utanför motorblocket– Motorstyrningsterminal med analoga instrument irobust gjutet hölje– Vevstake, delad konstruktion– Kompakt modul för nedre ventildrivningar och insprutningspumpdrivningarmed ventillyftare– FCT (Flexible Camshaft Technology) som tillval

Enkel installation

– Modulär standardkonstruktionen förenklar installation ochminskar komplexiteten– Installationsvänlig tack vare pumpar och filter som är monterade påmotorn– Kylvattensystem med enkla inkopplingsanslutningar– Fullständigt sortiment med fabriksmonterade motortillbehör möjliggörspecialanpassning och minskad installationstid

Paketkoncept

– Monteras, testas och utvärderas som ett paket för att minimerapaketets vibrationer och maximera komponenternas livslängd

Förbättrad servicevänlighet

– Stora inspektionsöppningar ger bekväm åtkomst tillmotorns kärnkomponenter för enklare service– Motorns kärnkomponenter är utformade för reparation ochåteranvändning vid renovering– Världsomfattande nätverk av återförsäljare med fabriksutbildade teknikersom innebär att reservdelar och support alltid finns inom räckvidd– Förenklat delutbud delar-bandet med hjälp av enkelrörsystemför avgaser

Webbplats

För alla dina oljeindustriella behov kan du besökawww.catoilandgasinfo.com.

16CM32C Standardutrustning

Motor
 • Motordriven spärrväxel, monterad på motorn
 • Reverserande kontaktor och tryckknapp med kabel
 • Elektronisk utrustning för hastighetsinställning med styrdon och hastighetsupptag
 • Nödstoppsutrustning med tryckknapp, separat, förmanuellt nödstopp

Motorindikatorer
 • Mätarplatta med inställda dämpade vätsketryckmätare för:bränsle, smörjolja, färskvatten, startluft och laddluft.
 • Termometrar på motorn för bränsle, smörjolja, färskvattenoch laddluft
 • Elektrisk fjärrindikator för varvtal
 • Turboaggregatet och fjärrindikator för varvtal
 • Indikator för avgastemperatur

Styrning
 • Manuella reglage på motorn, inklusive följande: kontrollpanelen med start-/stopp-knapp, hastighetsinställningsenhet, mekanisk avstängningsenhet, överväxling av kontrollfunktioner från motor till fjärreglage
 • Startsolenoidventil på motorn, 24 V likspänning
 • Separat elektronisk varvtalsregulator

Övervakning för obevakad drift
 • Tryckbrytare, monterade på motorn, för följande:
 • Strömställare för följande:
 • Styrskåp med hus för väggmontering, inklusive följande:

Startluftsystem
 • Separat backventil för startluftslangen till motorn

Luftintagssystem
 • Luftintagsfilter, monterat på turboaggregatet
 • – Luftflaskor, separata

Bränslesystem
 • Separat cirkuleringspump som drivs av en elmotor, horisontell eller vertikal
 • Duplexfilter med differentialtrycksindikator

Avgassystem
 • Turboaggregatet i den fria änden med övergångsmunstycke (0 grader från vertikalt och riktat bort från motorn), med rengöringsanordning för kompressorn
 • Expansionsled, separat
 • Separat ljuddämpare och gnistfångare, utan fördröjning 35 dB(A)

Färskvattenkylsystem
 • HT-pump, monterad på motorn
 • LT-pump, separat, vertikal konstruktion, elmotordriven
 • HT-termostat, utan drivning och separat
 • Motorns förvärmningsutrustning, monterad på ramen

Smörjoljesystem
 • Plattkylare, monterad på motorn
 • Kraftpump, monterad på motorn
 • Försmörjningspump, monterad på ramen, elmotordriven
 • Boll och Kirch automatiskt backspolningsfilter, separat
 • Duplexfilter med differentialtryckindikator, separat
 • Tryckregleringsventil, separat
 • Termostat, utan drivning, separat

Anslutande delar – motor
 • Uppsättning med anslutande delar som monteras mellan flänskopplingen och svänghjulet
 • Flexibel flänskoppling som monteras mellan motor och generator
 • Basram med svänghjulsskydd och inbyggd smörjoljesumpbehållare,för motor och generator
 • Montering av motor och generator på ramen
 • Uppsättning med laminerade gummiskenor för flexibel montering av basramen
 • Uppsättning med flexibla rörkopplingar

Verktyg
 • Verktygssats för motorn, inklusive hydrauliska åtdragningsverktyg och munstyckesprovaren
 • Verktygssats för turboaggregatet
 • Invändig mikrometer för cylinderfoder
 • Måttstock för cylinderfoder

Reservdelar
 • Uppsättning med reservdelar till motorn för obegränsad användning
 • Reservuppsättning med flexibla rörkopplingar