3406C HazPak

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

3406C HazPak Standardutrustning

Luftintagssystem
 • Torrt luftfilter med två element och indikator för igensättning, efterkylare med separat krets med ATEX-godkänd luftavstängningsventil, inlopp med flamdämpare

Styrsystem
 • Fjärrmonterad hastighetsspak till VÄNSTER med positivt lås, hydromekaniskt reglage, ingång för trycklufts- eller hydraulreglage för avstängning för luftavstängningsventil och bränsleavstängningscylinder, mekanisk hastighets- och temperaturövervakning som ger kontroll över luftavstängningsventilen

Kylsystem
 • Kylarpaketet är konstruerat med kapacitet för 45 °C omgivningstemperatur; enkel kylkrets för kylmantelvatten, avgaskylare och efterkylare; kylare med offshore-kapacitet för kylmantelvattnet och efterkylarkretsar tillverkas med stålkonstruktioner, galvaniserade lodmetallsdoppade kylelement och muttrar och bultar i rostfritt stål; RF-anslutningar med fläns på 150 lb används vid kylningssystemets gränssnitt; kylvätskerör i milt stål med Victaulic-anslutningar; vattenpumpen är kugghjulsdriven och av centrifugaltyp; kylarmonterad fläkt med ATEX-uppfyllande fläktdrivning och skydd; alla skydd är konstruerade, tillverkade och monterade i enlighet med maskindirektivet 2006/42/EG

Avgassystem
 • Avgaskylare, tryckkammare och utloppsenhet. Uppfyller ATEX – konstruerad för att begränsa avgasernas och avgasrörets ytas temperaturer till T3 (200 °C). Avgassystemet har flamskydd som passar för gas, grupp IIA. Utformade och testade i enlighet med rekommendationerna i EN 1834-1. Våta och torra flexibla slangar för avgasröret. Ljuddämpare med gnistfångare som uppfyller ATEX, levereras separat.

Svänghjul och svänghjulshus
 • SAE nr 1 hus i gjutjärn, svänghjul för SAE-1-hus, styrsäte för lager med 100 mm diameter, ger startrörsplacering till HÖGER och till VÄNSTER

Bränslesystem
 • Mekanisk bränsleinsprutning, bränsleluftningspump, primärt filter och vattenavskiljare, motormonterat sekundärt bränslefilter

Allmänt
 • Paketet har kapacitet för omgivningstemperaturer på -20 °C till 45 °C, och är konstruerat för gas, grupp IIA; alla system uppfyller temperaturklass T3 (gräns på 200 °C); inbegriper en försäkran om överensstämmelse för hela paketet medföljer; kylarpaket, motor och avgassystem är monterade på underramen; luftfilter, bränsle-/vattenavskiljare, fjärroljefilter är installerade och monterade; skyddsutjämning enligt standarden EN 60079-14; epoxyfärgsystem på 325 mikrometer, kugghjulsdriven tvåcylindrig luftkompressor, 12 cfm

Smörjsystem
 • Oljekylare, VÄNSTER oljemätare, fjärrmonterade oljefilter för enkel service

3406C HazPak Tillvalsutrustning

Luftkompressor
 • Remdriven, tvåcylindrig, enstegs, pendlande med en nominell cylindervolym på 13,2 cfm med ett kompressorvarvtal på 1 250 varv/min; omfattar två ekologiska avtappningar

Laddningssystem
 • 24 V 35 A EX d-generator som uppfyller ATEX för gas, Group IIB, temperaturklass T3; kraftig, borstlös. 24 V 65 A-generator, NEC 500 Class 1 Division 2 för gas, Group C&D, temperaturklass T3; kraftig, borstlös. Extra säkert 24 V 55 Ah EX d e II T4 djupurladdningsbatteripaket med integrerad kopplingsdosa och frånskiljare.

Styrsystem
 • • Luft- eller hydraulalternativ för avstängningssystemets ingång finns tillgängliga
 • • Grundläggande kontrollpanel – med startknapp, start-/stoppbrytare och nödstoppknapp.
 • • PCS2 manöverplatta – ger funktioner för arbetsledarsäkerhetssystem och kontroll för avstängning på grund av övervarvning, med startknapp, start-/stoppbrytare, nödstoppknapp, monteringspositioner för varvtalsreglage och Messenger-displayen, ett larm som kan konfigureras av användaren samt ingångar för avstängningsrelä.
 • • 3GP-kontrollpanel – ger gasdetektering, övervakning säkerhetssystem funktion, reglage för avstängning på grund av övervarvning. Medger drift utan flamskydd för avgaser. Med startknapp, start-/stoppbrytare, nödstoppknapp, monteringspositioner för varvtalsreglage och Messenger-displayen. Kontrollpanel för motor med upp till 20 ingångar och utgångar. Utformat för automatisk avstängning vid övervarvning av motorn, hög avgastemperatur (200 °C), hög kylvätsketemperatur (100 °C), lågt oljetryck, detektering av kolvätegas. Ytterligare I/O-tryck- och temperaturingångsbrytare finns tillgängliga på begäran.

Bränslesystem
 • Bränslekylare, installerad, bibehåller godtagbar bränsletemperatur vid körning från dagtank

Startsystem
 • Luft- och hydrauldrivna startmotorer finns tillgängliga

Översikt

När ditt arbetsuppdrag tar dig till en farlig plats, så är Cat®:s HazPak-motorer redo. Vårt kompletta utbud av tjänster och motorpaket både omfattar branschstandarder och ger din verksamhet maximal säkerhet.Cat 3406C HazPaks är kraftstationer för farliga miljöer, som utgör den ideala lösningen för specialiserade och krävande verksamheter inom oljeindustrin. Enheterna är certifierade för farliga miljöer när de lämnar fabriken, vilket minimerar designarbetet, tiden och kostnaden som krävs för installationer. HazPaks är certifierade för användning i potentiellt explosiva miljöer.Cat HazPaks backas upp av ett världsomspännande nätverk med Cat-återförsäljare som är redo att stödja din verksamhet med teknisk support, service, delar och garanti.Cat 3406C HazPak. Klass: 365 bkW (490 bhp) vid 2 100 varv/min

Paketets specifikationer

Enheter:
Minimal klassning 490.0 BHP 365.0 bkW Less
Maximal klassning 490.0 BHP 365.0 bkW Less
Högsta vridmoment vid hög hastighet 2 161 N•m (1 594 lb-fot) vid 1 400 varv/min 2 161 N•m (1 594 lb-fot) vid 1 400 varv/min Less
Cylindervolym 893.0 tum³ 14.6 l Less
Insugningssystem Turboladdad-efterkyld Turboladdad-efterkyld Less
Regulator och skydd Hydromekaniskt Hydromekaniskt Less
Vikt (ca), netto, torr 6481.6 lb 2940.0 kg Less
Rotation (från svänghjulsänden) Moturs Moturs Less
Svänghjul och svänghjulshus SAE 1 SAE 1 Less
Slaglängd 6.5 tum 165.0 mm Less
Cylinderdiameter 5.4 tum 137.0 mm Less
Svänghjulets tänder 113 113 Less
Emissioner Ej certifierad Ej certifierad Less

Kapacitet för vätskor

Smörjoljesystem (påfyllning) 40.0 qt (US) 37.9 l Less
Kylsystem 79.9 qt (US) 72.8 l Less

Bättre personaleffektivitet

• Standardfabrikscertifieringar förbättrar säkerheten på arbetsplatsen- Class I Division 2 (NEC 500), Class I Zone 2 (NEC 505)- ATEX-direktivet (94/9 /EG) grupp II- Kategori 3G (Zone 2) med mekanisk gas, grupp IIA, IIC-elsystem och temperaturklass T3.• Certifierat flamsäkert intagssystem som förhindrar att eventuella interna explosioner sprider sig till omgivningen

Få din investering att jobba hårdare

• Fabrikscertifierade paket för tillämpningar i farliga miljöer medger förenklad riggcertifiering för OEM-tillverkaren• Bibehåller hög effekt över ett stort urval av arbetshastigheter, med förbättrade prestanda som resultat• Stadigt vridmoment ger överlägsen lastkapacitet•Optimerad kapacitet för olika förhållanden och höjd över havsnivån ger flexibilitet i drift

Minskar de totala ägandekostnaderna

• Bättre servicevänlighet jämfört med konkurrenterna• Branschledande komponentlivslängd mellan underhållstillfällen• Krävande Caterpillar-test av alla komponenter gerbättre produktionstid

Produktsupport som erbjuds från Global Cat®

• Fler än 2 200 återförsäljare• Caterpillars fabriksutbildade återförsäljartekniker kan underhålla alla delar i ditt paket för oljeindustrin• Caterpillars garanti för delar och arbete

Webbplats

För alla dina oljeindustriella behov kan du besöka www.catoilandgasinfo.com.