C7 ACERT™ HazPak

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

C7 ACERT™ HazPak Standardutrustning

Luftintagssystem
 • Torrt luftfilter med två element och indikator för igensättning, efterkylare med separat krets med ATEX-godkänd luftavstängningsventil, inlopp med flamdämpare

Styrsystem
 • Fjärrmonterad hastighetsspak till VÄNSTER med positivt lås, hydromekaniskt reglage, ingång för trycklufts- eller hydraulreglage för avstängning för luftavstängningsventil och bränsleavstängningscylinder

Kylsystem
 • Kylarpaketet är konstruerat med kapacitet för 45 °C omgivningstemperatur; separat kylkrets för efterkylare; kylare med offshore-kapacitet för kylmantelvattnet och efterkylarkretsar tillverkas med stålkonstruktioner, galvaniserade lodmetallsdoppade kylelement och muttrar och bultar i rostfritt stål; RF-anslutningar med fläns på 150 lb används vid kylningssystemets gränssnitt; kylvätskerör i milt stål med Victaulic-anslutningar; vattenpumparna är kugghjulsdrivna och av centrifugaltyp; kylarmonterad fläkt med ATEX-uppfyllande fläktdrivning och skydd; alla skydd är konstruerade, tillverkade och monterade i enlighet med maskindirektivet 2006/42/EG.

Avgassystem
 • Avgaskylare, tryckkammare och utloppsenhet. Uppfyller ATEX – konstruerad för att begränsa avgasernas och avgasrörets ytas temperaturer till T3 (200 °C). Avgassystemet har flamskydd som passar för gas, grupp IIA. Utformade och testade i enlighet med rekommendationerna i EN 1834-1. Våta och torra flexibla slangar för avgasröret. Ljuddämpare med gnistfångare som uppfyller ATEX, levereras separat.

Svänghjul och svänghjulshus
 • SAE nr 1 hus i gjutjärn, svänghjul av industriell typ för SAE-1-hus, ger startrörsplacering till VÄNSTER

Bränslesystem
 • Elektronisk enhetsinsprutare; uppåtriktad bränsleluftningspump, primärt filter och vattenavskiljare; motormonterat sekundärt bränslefilter

Allmänt
 • Paketet har kapacitet för omgivningstemperaturer på -20 °C till 45 °C; mekaniska system är konstruerade för gas, grupp IIA; elektriska system är konstruerade för gas, grupp IIC; alla system uppfyller temperaturklass T3 (gräns på 200 °C); en försäkran om överensstämmelse för hela paketet medföljer; kylarpaket, motor och avgassystem är monterade på underramen; luftfilter, bränsle-/vattenavskiljare, fjärroljefilter är installerade och monterade; skyddsutjämning enligt standarden EN 60079-14

Smörjsystem
 • Oljekylare, VÄNSTER oljemätare, fjärrmonterade oljefilter för enkel service

C7 ACERT™ HazPak Tillvalsutrustning

Luftkompressor
 • remdriven, tvåcylindrig, enstegs, pendlande med en nominell cylindervolym på 13,2 cfm med ett kompressorvarvtal på 1 250 varv/min; omfattar två ekologiska avtappningar

Laddningssystem
 • 24 V 35 A EX d-generator som uppfyller ATEX för gas, Group IIB, temperaturklass T3; kraftig, borstlös. 24 V 65 A-generator, NEC 500 Class 1 Division 2 för gas, Group C&D, temperaturklass T3; kraftig, borstlös. Extra säkert 24 V 55 Ah EX d e II T4 djupurladdningsbatteripaket med integrerad kopplingsdosa och frånskiljare.

Styrsystem
 • • Luft-, el- eller hydraulalternativ för avstängningssystemets ingång finns tillgängliga
 • • Varvtalsreglage med knopp – levereras separat om ingen kontrollpanel valts som tillval. ATEX-godkänd 24 V-drift. Knoppvred, låsbar konstruktion. 2-varv, lågt till högt varvtal. Vrid motsols för att öka motorns varvtal och tryck in eller vrid medsols för att återgå till låg tomgång.
 • • Messenger-display – levereras separat om ingen kontrollpanel valts som tillval. Elektronisk skärmenhet för övervakning av viktiga motordriftsdata och diagnosuppgifter på en grafisk LCD-skärm i fullformat. Fyra knappar för bläddring bland skärmarna med motordata och diagnostikuppgifter samt för navigering på skärmens konfigurationsmeny för att ändra visningsinställningarna. Anslutning till motorns kontrollmodul via J1939 CAN-datalänken.
 • • PCS2 manöverplatta – ger funktioner för arbetsledarsäkerhetssystem och kontroll för avstängning på grund av övervarvning, med startknapp, start-/stoppbrytare, nödstoppknapp, monteringspositioner för varvtalsreglage och Messenger-displayen, ett larm som kan konfigureras av användaren samt ingångar för avstängningsrelä.
 • • 3GP-kontrollpanel – ger gasdetektering, övervakning säkerhetssystem funktion, reglage för avstängning på grund av övervarvning. Medger drift utan flamskydd för avgaser. Med startknapp, start-/stoppbrytare, nödstoppknapp, monteringspositioner för varvtalsreglage och Messenger-displayen. Kontrollpanel för motor med upp till 20 ingångar och utgångar. Utformat för automatisk avstängning vid övervarvning av motorn, hög avgastemperatur (200 °C), hög kylvätsketemperatur (100 °C), lågt oljetryck, detektering av kolvätegas. Ytterligare I/O-tryck- och temperaturingångsbrytare finns tillgängliga på begäran.

Bränslesystem
 • Bränslekylare, installerad, bibehåller godtagbar bränsletemperatur vid körning från dagtank

Startsystem
 • Luft- och hydrauldrivna startmotorer finns tillgängliga

Översikt

När ditt arbetsuppdrag tar dig till en farlig plats, så är Cat®:s HazPak-motorer redo. Vårt kompletta utbud av tjänster och motorpaket både omfattar branschstandarder och ger din verksamhet maximal säkerhet.Cat C7 ACERT HazPaks är kraftstationer för farliga miljöer, som utgör den ideala lösningen för specialiserade och krävande verksamheter inom oljeindustrin. Enheterna är certifierade för farliga miljöer när de lämnar fabriken, vilket minimerar designarbetet, tiden och kostnaden som krävs för installationer. HazPaks är certifierade för användning i potentiellt explosiva miljöer.Cat HazPaks backas upp av ett världsomspännande nätverk med Cat-återförsäljare som är redo att stödja din verksamhet med teknisk support, service, delar och garanti.Cat C7 ACERT HazPak. Klasser: 172-205 bkW (230-275 bhp) vid 2 200 varv/min.

Paketets specifikationer

Enheter:
Minimal klassning 230.0 BHP 172.0 bkW Less
Maximal klassning 275.0 BHP 205.0 bkW Less
Högsta vridmoment vid hög hastighet 925 Nm (682,24 lb-fot) vid 1 650 varv/min 925 Nm (682,24 lb-fot) vid 1 650 varv/min Less
Cylindervolym 442.0 tum³ 7.2 l Less
Insugningssystem Turboladdad-efterkyld Turboladdad-efterkyld Less
Regulator och skydd Elektronisk ADEM™ A4 Elektronisk ADEM™ A4 Less
Vikt (ca), netto, torr 4508.0 lb 2045.0 kg Less
Oljebytesintervall 250 timmar 250 timmar Less
Rotation (från svänghjulsänden) Moturs Moturs Less
Svänghjul och svänghjulshus SAE 1, 2 eller 3 SAE 1, 2 eller 3 Less
Slaglängd 5.0 tum 127.0 mm Less
Cylinderdiameter 4.3 tum 110.0 mm Less
Svänghjulets tänder 156 (SAE 1), 135 (SAE 2), 126 (SAE 3) 156 (SAE 1), 135 (SAE 2), 126 (SAE 3) Less
Emissioner EPA & CARB Non-Road Tier 3, EU steg IIIA, EPA Marine Tier 2, IMO II EPA & CARB Non-Road Tier 3, EU steg IIIA, EPA Marine Tier 2, IMO II Less

Kapacitet för vätskor

Smörjoljesystem (påfyllning) 36.0 qt (US) 34.0 l Less
Kylsystem 78.2 qt (US) 74.0 l Less

Bättre personaleffektivitet

• Standardfabrikscertifieringar förbättrar säkerheten på arbetsplatsen- ATEX-direktivet (94/9 /EG) grupp II- Kategori 3G (Zone 2) med mekanisk gas, grupp IIA, IIC-elsystem och temperaturklass T3.• Certifierat flamsäkert intagssystem som förhindrar att eventuella interna explosioner sprider sig till omgivningen• ADEM A4-styrsystemet, som är industristandard, förbättrar operatörgränssnittet

Få din investering att jobba hårdare

• Fabrikscertifierade paket för tillämpningar i farliga miljöer medger förenklad riggcertifiering för OEM-tillverkaren• Bibehåller hög effekt över ett stort urval av arbetshastigheter, med förbättrade prestanda som resultat• Stadigt vridmoment ger överlägsen lastkapacitet•Optimerad kapacitet för olika förhållanden och höjd över havsnivån ger flexibilitet i drift

Arbetar för hållbar utveckling

• Uppfyller dagens utsläppsnormer för servicetillämpningar för olje- och gasindustrin– IMO II, Marine Tier 2 – EPA Non-Road Tier 3, EU steg IIIA

Minskar de totala ägandekostnaderna

• Bättre servicevänlighet jämfört med konkurrenterna• Branschledande komponentlivslängd mellan underhållstillfällen• Krävande Caterpillar-test av alla komponenter gerbättre produktionstid

Produktsupport som erbjuds från Global Cat®

• Fler än 2 200 återförsäljare• Caterpillars fabriksutbildade återförsäljartekniker kan underhålla alla delar i ditt paket för oljeindustrin• Caterpillars garanti för delar och arbete

Webbplats

För alla dina oljeindustriella behov kan du besöka www.catoilandgasinfo.com.