C9 ACERT™ HazPak

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

C9 ACERT™ HazPak Standardutrustning

Luftintagssystem
 • Torrt luftfilter med två element och indikator för igensättning, efterkylare med separat krets med ATEX-godkänd luftavstängningsventil, inlopp med flamdämpare

Styrsystem
 • ADEM A4-styrsystem (som är industristandard), luftintagsavstängningsventil för integrering med arbetsledarsäkerhetssystem, elektronisk reglering, programmerbara klasser, automatisk höjdkompensation, effektkompensering för bränsletemperatur, elektronisk diagnostik och felloggning, funktioner för övervakning och skydd av motorn (hastigheter, temperatur, tryck), J1939-sändning (diagnostik, motorstatus och kontroll), kablage lämpligt för ATEX Zone 2-områden

Kylsystem
 • Efterkylare med separat krets; termostat och hus; kugghjulsdriven vattenpump med mantel och efterkylare

Avgassystem
 • Avgaskylare, tryckkammare och utloppsenhet. Uppfyller ATEX – konstruerad för att begränsa avgasernas och avgasrörets ytas temperaturer till T3 (200 °C). Avgassystemet har flamskydd som passar för gas, grupp IIA. Utformade och testade i enlighet med rekommendationerna i EN 1834-1. Våta och torra flexibla slangar för avgasröret. Ljuddämpare med gnistfångare som uppfyller ATEX, levereras separat.

Svänghjul och svänghjulshus
 • SAE nr 1 hus i gjutjärn, svänghjul av industriell typ för SAE-1-hus, ger startrörsplacering till VÄNSTER

Bränslesystem
 • Elektronisk insprutning, uppåtriktad bränsleluftningspump,bränslematarpump, bränsleprovventil, monterad på filtrets fäste

Allmänt
 • Paketet har kapacitet för omgivningstemperaturer på -20 °C till 45 °C; mekaniska system är konstruerade för gas, grupp IIA; elektriska system är konstruerade för gas, grupp IIC; alla system uppfyller temperaturklass T3 (gräns på 200 °C); en försäkran om överensstämmelse för hela paketet medföljer; kylarpaket, motor och avgassystem är monterade på underramen; luftfilter, bränsle-/vattenavskiljare, fjärroljefilter är installerade och monterade; skyddsutjämning enligt standarden EN 60079-14

Smörjsystem
 • Oljekylare, 64 l oljetråg, VÄNSTER främre oljepåfyllningsrör, fjärrmonterad filtersats, VÄNSTER åtkomst till filter och mätare, provventil, monterad på filtrets fäste

C9 ACERT™ HazPak Tillvalsutrustning

Luftkompressor
 • remdriven, tvåcylindrig, enstegs, pendlande med en nominell cylindervolym på 13,2 cfm med ett kompressorvarvtal på 1 250 varv/min; omfattar två ekologiska avtappningar

Laddningssystem
 • 24 V 35 A EX d-generator som uppfyller ATEX för gas, grupp IIb, temperaturklass T3; kraftig, borstlös; 24 V 65 A generator, NEC 500 Class 1 Division 2 för gasgrupper C&D, temperaturklass T3; kraftig, borstlös; Extra säkert 24 V 55 Ah EX d e II T4 djupurladdningsbatteripaket med integrerad kopplingsdosa och frånskiljare.

Styrsystem
 • • Luft-, el- eller hydraulalternativ för avstängningssystemets ingång finns tillgängliga
 • • Varvtalsreglage med knopp – levereras separat om ingen kontrollpanel valts som tillval, ATEX-godkänd 24 V-drift, knoppvred, låsbar konstruktion, 2-varv, lågt till högt varvtal, vrid motsols för att öka motorns varvtal och tryck in eller vrid medsols för att återgå till låg tomgång
 • • Messenger-display – levereras separat om ingen kontrollpanel valts som tillval, elektronisk skärmenhet för övervakning av viktiga motordriftsdata och diagnosuppgifter på en grafisk LCD-skärm i fullformat, fyra knappar för bläddring bland skärmarna med motordata och diagnostikuppgifter samt för navigering på skärmens konfigurationsmeny för att ändra visningsinställningarna, anslutning till motorns kontrollmodul via J1939 CAN-datalänken
 • • PCS2 manöverplatta – ger funktioner för arbetsledarsäkerhetssystem och kontroll för avstängning på grund av övervarvning. Med startknapp, start-/stoppbrytare, nödstoppknapp, monteringspositioner för varvtalsreglage och Messenger-displayen.
 • • 3GP-kontrollpanel – ger gasdetektering, övervakning säkerhetssystem funktion, reglage för avstängning på grund av övervarvning. Medger drift utan flamskydd för avgaser. Med startknapp, start-/stoppbrytare, nödstoppknapp, monteringspositioner för varvtalsreglage och Messenger-displayen. Kontrollpanel för motor med upp till 20 ingångar och utgångar. Utformat för automatisk avstängning vid övervarvning av motorn, hög avgastemperatur (200 °C), hög kylvätsketemperatur (100 °C), lågt oljetryck, detektering av kolvätegas. Ytterligare I/O-tryck- och temperaturingångsbrytare finns tillgängliga på begäran.

Bränslesystem
 • Bränslekylare, installerad, bibehåller godtagbar bränsletemperatur vid körning från dagtank

Startsystem
 • Luft- och hydrauldrivna startmotorer finns tillgängliga

Översikt

När ditt arbetsuppdrag tar dig till en farlig plats, så är Cat®:s HazPak-motorer redo. Vårt kompletta utbud av tjänster och motorpaket både omfattar branschstandarder och ger din verksamhet maximal säkerhet.Cat C9 ACERT HazPaks är kraftstationer för farliga miljöer, som utgör den ideala lösningen för specialiserade och krävande verksamheter inom oljeindustrin. Enheterna är certifierade för farliga miljöer när de lämnar fabriken, vilket minimerar designarbetet, tiden och kostnaden som krävs för installationer. HazPaks är certifierade för användning i potentiellt explosiva miljöer.Cat HazPaks backas upp av ett världsomspännande nätverk med Cat-återförsäljare som är redo att stödja din verksamhet med teknisk support, service, delar och garanti.Cat C9 ACERT HazPak. Klass: 254 bkW (340 bhp) vid 2 200 varv/min.

Paketets specifikationer

Enheter:
Minimal klassning 340.0 BHP 254.0 bkW Less
Maximal klassning 340.0 BHP 254.0 bkW Less
Högsta vridmoment vid hög hastighet 1 450 N•m (1 469 lb-fot) vid 1 450 varv/min 1 450 N•m (1 469 lb-fot) vid 1 450 varv/min Less
Cylindervolym 537.96 tum³ 8.82 l Less
Insugningssystem Turboladdad-efterkyld Turboladdad-efterkyld Less
Regulator och skydd Elektronisk ADEM™ A4 Elektronisk ADEM™ A4 Less
Vikt (ca), netto, torr 5095.0 lb 2311.0 kg Less
Oljebytesintervall 250 timmar 250 timmar Less
Rotation (från svänghjulsänden) Moturs Moturs Less
Svänghjul och svänghjulshus SAE nr 1 eller 2 SAE nr 1 eller 2 Less
Slaglängd 5.9 tum 149.0 mm Less
Cylinderdiameter 4.3 tum 110.0 mm Less
Svänghjulets tänder 113 (SAE 1), 134 (SAE 2) 113 (SAE 1), 134 (SAE 2) Less
Emissioner EPA & CARB Non-Road Tier 3, EU steg IIIA, EPA Marine Tier 2, IMO II EPA & CARB Non-Road Tier 3, EU steg IIIA, EPA Marine Tier 2, IMO II Less

Kapacitet för vätskor

Smörjoljesystem (påfyllning) 36.0 qt (US) 34.0 l Less
Kylsystem 94.0 qt (US) 89.0 l Less

Bättre personaleffektivitet

• Standardfabrikscertifieringar förbättrar säkerheten på arbetsplatsen- ATEX-direktivet (94/9 /EG) grupp II- Kategori 3G (Zone 2) med mekanisk gas, grupp IIA, IIC-elsystem och temperaturklass T3.• Certifierat flamsäkert intagssystem som förhindrar att eventuella interna explosioner sprider sig till omgivningen• ADEM A4-styrsystemet, som är industristandard, förbättrar operatörgränssnittet

Få din investering att jobba hårdare

• Fabrikscertifierade paket för tillämpningar i farliga miljöer medger förenklad riggcertifiering för OEM-tillverkaren• Bibehåller hög effekt över ett stort urval av arbetshastigheter, med förbättrade prestanda som resultat• Stadigt vridmoment ger överlägsen lastkapacitet•Optimerad kapacitet för olika förhållanden och höjd över havsnivån ger flexibilitet i drift

Arbetar för hållbar utveckling

• Uppfyller dagens utsläppsnormer för servicetillämpningar för olje- och gasindustrin– IMO II– EPA Marine Tier 2– EPA Non-Road Tier 3, EU steg IIIA

Minskar de totala ägandekostnaderna

• Bättre servicevänlighet jämfört med konkurrenterna• Branschledande komponentlivslängd mellan underhållstillfällen• Krävande Caterpillar-test av alla komponenter gerbättre produktionstid

Produktsupport som erbjuds från Cat:s globala återförsäljare

• Fler än 2 200 återförsäljare• Caterpillars fabriksutbildade återförsäljartekniker kan underhålla alla delar i din motor för oljeindustrin• Caterpillars garanti för delar och arbete

Webbplats

För alla dina oljeindustriella behov kan du besöka www.catoilandgasinfo.com.