C15 ACERT™ HazPak

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information

C15 ACERT™ HazPak Standardutrustning

Luftintagssystem
 • Torrt luftfilter med två element och indikator för igensättning, efterkylare med separat krets med ATEX-godkänd luftavstängningsventil, inlopp med flamdämpare

Styrsystem
 • ADEM A4-styrsystem (som är industristandard), luftintagsavstängningsventil för integrering med arbetsledarsäkerhetssystem, elektroniskreglering, programmerbara klasser, automatiskhöjdkompensation, effektkompensering för bränsletemperatur, programmerbar lå

Kylsystem
 • Kylarpaketet är konstruerat med kapacitet för 45 °C omgivningstemperatur. Separat kylkrets för efterkylare. Kylare med offshore-kapacitet för kylmantelvattnet och efterkylarkretsar tillverkas med stålkonstruktioner, galvaniserade lodmetallsdoppade kylelem

Avgassystem
 • Avgaskylare, tryckkammare och utloppsenhet. Uppfyller ATEX – konstruerad för att begränsa avgasernas och avgasrörets ytas temperaturer till T3 (200 °C). Avgassystemet har flamskydd som passar för gas, grupp IIA. Utformade och testade i enlighet med rekomm

Svänghjul och svänghjulshus
 • SAE nr 1 hus i gjutjärn, svänghjul av industriell typ för SAE-1-hus, styrsäte för lager med 100 mm diameter, ger startrörsplacering till HÖGER

Bränslesystem
 • Elektronisk enhetsinsprutare; uppåtriktad bränsleluftningspump, primärt filter och vattenavskiljare; motormonterat sekundärt bränslefilter

Allmänt
 • Paketet har kapacitet för omgivningstemperaturer på -20 °C till 45 °C; mekaniska system är konstruerade för gas, grupp IIA; elektriska system är konstruerade för gas, grupp IIC; alla system uppfyller temperaturklass T3 (gräns på 200 °C); ett certifikat om

Smörjsystem
 • Oljekylare, VÄNSTER oljemätare, fjärrmonterade oljefilter för enkel service

C15 ACERT™ HazPak Tillvalsutrustning

Luftkompressor
 • Remdriven, tvåcylindrig, enstegs, pendlande med en nominell cylindervolym på 13,2 cfm med ett kompressorvarvtal på 1 250 varv/min; omfattar två ekologiska avtappningar och filtrerad atmosfärisk luftanslutning

Laddningssystem
 • 24 V 35 A EX d-generator som uppfyller ATEX för gas, Group IIB, temperaturklass T3; kraftig, borstlös. 24 V 65 A-generator, NEC 500 Class 1 Division 2 för gas, Group C&D, temperaturklass T3; kraftig, borstlös. Extra säkert 24 V 55 Ah EX d e II T4 djupurla

Styrsystem
 • • Luft-, el- eller hydraulalternativ för avstängningssystemets ingång finns tillgängliga
 • • Varvtalsreglage med knopp – levereras separat om ingen kontrollpanel valts som tillval, ATEX-godkänd 24 V-drift, knoppvred, låsbar konstruktion, 2-varv, lågt till högt varvtal, vrid motsols för att öka motorns varvtal och tryck in eller vrid medsols för
 • • Messenger-display – levereras separat om ingen kontrollpanel valts som tillval, elektronisk skärmenhet för övervakning av viktiga motordriftsdata och diagnosuppgifter på en grafisk LCD-skärm i fullformat, fyra knappar för bläddring bland skärmarna med m
 • • PCS2 manöverplatta – ger funktioner för arbetsledarsäkerhetssystem och kontroll för avstängning på grund av övervarvning, med startknapp, start-/stoppbrytare, nödstoppknapp, monteringspositioner för varvtalsreglage och Messenger-displayen, ett larm som
 • • 3GP-kontrollpanel – ger gasdetektering, övervakning säkerhetssystem funktion, reglage för avstängning på grund av övervarvning. Medger drift utan flamskydd för avgaser. Med startknapp, start-/stoppbrytare, nödstoppknapp, monteringspositioner för varvtal

Bränslesystem
 • Bränslekylare, installerad, bibehåller godtagbar bränsletemperatur vid körning från dagtank

Startsystem
 • Luft- och hydrauldrivna startmotorer finns tillgängliga

Översikt

När ditt arbetsuppdrag tar dig till en farlig plats, så är Cat®:s HazPak-motorer redo. Vårt kompletta utbud av tjänster och motorpaket både omfattar branschstandarder och ger din verksamhet maximal säkerhet.Cat C15 ACERT HazPaks är kraftstationer för farliga miljöer, som utgör den ideala lösningen för specialiserade och krävande verksamheter inom oljeindustrin. Enheterna är certifierade för farliga miljöer när de lämnar fabriken, vilket minimerar designarbetet, tiden och kostnaden som krävs för installationer. HazPaks är certifierade för användning i potentiellt explosiva miljöer.Cat HazPaks backas upp av ett världsomspännande nätverk med Cat-återförsäljare som är redo att stödja din verksamhet med teknisk support, service, delar och garanti.Cat C15 ACERT HazPak. Klassning: 400 bkW (536 bhp) vid 1 800-2 000 varv/min.

Paketets specifikationer

Enheter:
Minimal klassning 536.0 BHP 400.0 bkW Less
Maximal klassning 536.0 BHP 400.0 bkW Less
Högsta vridmoment vid hög hastighet 2 428 N•m (1 791 lb-fot) vid 1 350 varv/min 2 428 N•m (1 791 lb-fot) vid 1 350 varv/min Less
Cylindervolym 928.0 tum³ 15.2 l Less
Insugningssystem Turboladdad-efterkyld Turboladdad-efterkyld Less
Regulator och skydd Elektronisk ADEM™ A4 Elektronisk ADEM™ A4 Less
Vikt (ca), netto, torr 6735.0 lb 3055.0 kg Less
Oljebytesintervall 500 timmar 500 timmar Less
Rotation (från svänghjulsänden) Moturs Moturs Less
Svänghjul och svänghjulshus SAE nr 1 SAE nr 1 Less
Slaglängd 6.7 tum 171.0 mm Less
Cylinderdiameter 5.4 tum 137.0 mm Less
Svänghjulets tänder 113 (SAE 1) 113 (SAE 1) Less
Emissioner IMO Tier II-certifierad, EPA Marine Tier 2-certifierad, EPA Marine Tier 3 (2013) IMO Tier II-certifierad, EPA Marine Tier 2-certifierad, EPA Marine Tier 3 (2013) Less

Kapacitet för vätskor

Smörjoljesystem (påfyllning) 79.25 qt (US) 75.0 l Less
Kylsystem 36.0 qt (US) 34.0 l Less

Bättre personaleffektivitet

• Standardfabrikscertifieringar förbättrar säkerheten på arbetsplatsen– Class I Division 2 (NEC 500), Class I Zone 2 (NEC 505)– ATEX-direktivet (94/9/EG) grupp II– Kategori 3G (Zone 2) med mekanisk gas, grupp IIA, IIC-elsystem och temperaturklass T3.• Elkablage och kontakter är certifierade som egensäkra för zon 2 och för skydd mot brandspridning• Certifierat flamsäkert intagssystem som förhindrar att eventuella interna explosioner sprider sig till omgivningen• ADEM A4-styrsystemet, som är industristandard, förbättrar operatörgränssnittet

Få din investering att jobba hårdare

• Fabriken-certifierade motorer för farliga miljöer tillåter förenklad riggcertifiering för OEM-tillverkaren• Optimerad för krävande tillämpningar i olje- och gasindustrin– Restaurering, pumpning, cementering, blandning och syratillsättning• Bibehåller hög effekt över ett stort urval av arbetshastigheter, med förbättrade prestanda som resultat• Stadigt vridmoment ger överlägsen lastkapacitet• Optimerad kapacitet för olika förhållanden och höjd över havsnivån ger flexibilitet i drift

Arbetar för hållbar utveckling

• Uppfyller dagens utsläppsnormer för servicetillämpningar för olje- och gasindustrin– IMO Tier II, EPA Marine Tier 2– Marine Tier 3 (2013)

Minskar de totala ägandekostnaderna

• Bättre servicevänlighet jämfört med konkurrenterna• Branschledande komponentlivslängd mellan underhållstillfällen

Produktsupport som erbjuds från Cat:s globala återförsäljare

• Fler än 2 200 återförsäljare• Caterpillars fabriksutbildade återförsäljartekniker kan underhålla alla delar i din motor för oljeindustrin• Caterpillars garanti för delar och arbete

Webbplats

För alla dina oljeindustriella behov kan du besöka www.catoilandgasinfo.com.