Cat COMMAND för schaktning

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Cat COMMAND för schaktning är ett alternativ för fjärrstyrd schaktning som bidrar till säkerheten på arbetsplatsen genom att föraren kan styra schaktaren från annan plats vid riskfyllt gruvdrifts- och markarbete. Tillvalet COMMAND för schaktning är helt integrerat med Cats maskinsystem vilket ger smidig och exakt kontroll för maximal effektivitet och produktivitet. Kör maskinen med hjälp av en förarkonsol som går att hänga över axeln eller från en bekväm förarplats med fjärrstyrning.

Specifikationer

Tillämpning Friläggningsschaktning/produktionsdikesschaktning av jordlager, återställning, hantering av tipplatser/vertikalväggar, upplagshantering, schaktning till skopa, schaktning, utjämning och rensning, rivning av jordlager, lakningsområdesrivning, slamschaktning, arbete i miljöer med farliga material, arbete på osäkra underlag Friläggningsschaktning/produktionsdikesschaktning av jordlager, återställning, hantering av tipplatser/vertikalväggar, upplagshantering, schaktning till skopa, schaktning, utjämning och rensning, rivning av jordlager, lakningsområdesrivning, slamschaktning, arbete i miljöer med farliga material, arbete på osäkra underlag Less

Ordentligt integrerat

 • Schaktmaskiner kan beställas förberedda för fjärrstyrning. Djupgående integrering med schaktmaskinens system ger jämn och exakt styrning med minimal fördröjning.
 • Fyra IP-kameror ger strömning i HD, även i svagt ljus/vid dålig sikt.
 • Fullständig kontroll med åtkomst till alla schaktarfunktioner.
 • Utförlig information om maskinen via LCD-skärmen: motorvarvtal, bränslenivå, nivå för dieselavgasvätska, hydraulsystemtemperatur, transmissionstemperatur, kylvätsketemperatur och momentomvandlarens temperatur.

Användarvänlig konsol

 • Föraren kan sitta placerad för bästa sikt inom ett område på 400 meter (427 yd).
 • Ergonomisk utformning, intuitiv design med ISO-symboler på kontroller och tydlig färgskärm som ger enkel avläsning av maskinens status.
 • Bekväm manövrering med axelband eller -hake.
 • Konsolen låses upp med elektroniskt åtkomstkort.
 • Växla enkelt mellan manuellt läge och fjärrläge för flexibel manövrering för alla tillämpningar.
 • Flytta styrningen till en annan schaktmaskin genom att byta till ett RFID-kort för en annan schaktare från Cat med COMMAND.
 • Litiumjonbatterier ger lång användningstid i varierande temperaturer och har kort laddningstid.

Förarplats med fjärrstyrning

 • Förarplatsen med fjärrstyrning har en liknande utformning som hytten i en schaktmaskin, med ergonomisk sittplats och bekant reglageplacering.
 • Föraren ser grafiken från vänster och höger skärstål, bladets ovansida/mitt och en bakre vy som omfattar rivaren.
 • Valfria inbyggda robusta digitalkameror och en mikrofon utformad för användning på schaktmaskiner strömmar bild och ljud till förarplatsen med fjärrstyrning.

Mer information

 • COMMAND finns som tillval till schaktmaskinerna D8T, D10T, D11T och D11T CD. Kontakta din lokala Cat-återförsäljare om du vill ha information om de funktioner som finns per modell och regional tillgång.