Detect Detect

På marknivå kan förarna i stora gruvindustrifordon ofta inte se om andra maskiner eller fordon är för nära för säker drift. Detect bidrar till att minska denna säkerhetsrisk och kan också konfigureras för att ge värdefull information om arbetsplatsförhållanden och annan utrustning i området. Under jord kan utrustningens kontinuerliga rörelse i en långväggig ort medföra risker för dem som arbetar i arbetsområdet.

Detect
Detect
Built for it

När du väljer Cat® får du vad du betalar för – robust och tillförlitlig utrustning och långvariga relationer.

Läs mer
Finansiering och försäkring

Du kan lita på att Cat Financial ger dig den bästa finansieringslösningen för din verksamhet.

Mer Information
Cat®-teknik

Vi utvecklar och förfinar hela tiden avancerad teknik som gör din utrustning effektivare och mer produktiv.

Mer information
Kommunicera med experter

Lär av experterna och få råd av kollegor – kolla in våra bloggar och onlineforum.

Läs våra bloggar
Cat®-återförsäljarservice

Köp alla typer av Cat®-utrustning och få tillgång till stöd och engagemang från Cat-återförsäljaren.

Kontakta den lokala återförsäljaren
Support

Läs mer
Pressmeddelanden om maskiner och motorer

Get the latest information about Cat products and services.

Läs mer