Cat 2D E-gräns för grävmaskiner

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Arbeta tryggt nära hinder

E-tak hjälper dig att undvika ovanliggande hinder som kraftledningar, broar och byggnader.

      
 • Ställ in höjden över grävmaskinen med pekskärmsmonitorn och bommen och stickan hindras från att överskrida den gränsen.
E-golv hjälper dig att undvika fiberoptiska kablar och rör/ledningar under jord.
      
 • Ställ in djupet under grävmaskinen med pekskärmsmonitorn och bommen och stickan kommer att hindras från att överskrida den gränsen.
E-vägg hjälper dig att undvika byggnadsverk framför maskinen.
      
 • Ställ in gränsen framför grävmaskinen med pekskärmsmonitorn och bommen och stickan hindras från att överskrida den gränsen.
E-sväng hjälper dig att undvika att svänga in i hinder vid sidan av maskinen, såsom trafik och byggnadsverk.
      
 • Hjälper dig undvika att träffa lastbilar vid lastning av nyttolast och ökar produktiviteten genom att du inte behöver slösa effektivitet och bränsleförbrukning när du svänger för långt.
 •     
 • Ställ in svängningsgränserna vid sidan av grävmaskinen med pekskärmsmonitorn och bommen och stickan hindras från att svänga förbi dina inställda gränser.
Hyttundvikande hjälper dig att undvika kontakt mellan ditt arbetsredskap och hytten.

Sänkta kostnader. Förbättrad säkerhet. Minskad trötthet

      
 • Minimera kostnaderna på arbetsplatsen genom att undvika dyra reparationer och stillestånd på grund av att du skadat din maskin
 •     
 • Undvik eventuella böter för skadade rör/ledningar under jord eller hinder.
 •     
 • Få varningar för höjd och djup från insidan av hytten som indikerar hinder som kan skada grävmaskinen och kosta pengar.
 •     
 • Arbeta säkrare med mindre personalstyrka som kontrollerar lutningen i diket eller runt grävmaskinen.
 •     
 • Enkel inställning och enkel användning minskar förartröttheten på grund av onödig svängning eller grävning.

Översikt

2D E-gränsfunktionen fungerar med dessa produkter för att automatiskt stoppa grävmaskinens rörelse vid gränser som du ställer in på monitorn: Grade med 2D-systemet, Grade Assist, Grade med avancerad 2D och Grade med 3D-systemet minskar stilleståndstiden, platskostnaderna och potentiella ersättningskrav samtidigt som du och din grävmaskin hålls säkra.

Tillämpning Vägbyggnad, vägunderhåll, energi, arbete under jord, konstruktion av förbindelsebanor/landningsbanor, dammbygge, bostadsutveckling Vägbyggnad, vägunderhåll, energi, arbete under jord, konstruktion av förbindelsebanor/landningsbanor, dammbygge, bostadsutveckling Less
Maskinkompatibilitet Hydraulgrävmaskiner Hydraulgrävmaskiner Less