Cat Grade med Slope Assist för schaktmaskiner

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Cat GRADE med Slope Assist™ gör i stort sett alla schaktningsuppgifter snabbare och enklare – utformning av byggnadsgrunder, fördelning av dumpat material, byggen av sluttningar/vallar och mycket annat. Bibehåller bladvinklar för bättre ytkvalitet även för mindre erfarna förare. Ingen basstation eller laser behövs. Du behöver inte köpa ytterligare maskinvara, programvara eller utrustning och du behöver inte montera bort något från maskinen vid dagens slut.

Tillämpning Beredningsarbeten, bostadsbyggen, utveckling av affärsområden, konstruktion av olje-/gasanläggningar, vägbyggen, markarbete, på platt mark, i sluttningar och i områden utan GPS-signal Beredningsarbeten, bostadsbyggen, utveckling av affärsområden, konstruktion av olje-/gasanläggningar, vägbyggen, markarbete, på platt mark, i sluttningar och i områden utan GPS-signal Less
Maskinkompatibilitet Schaktmaskiner Schaktmaskiner Less

Enkel bladstyrning

 • Cat GRADE med Slope Assist gör i stort sett alla schaktningsuppgifter snabbare och enklare – utformning av byggnadsgrunder, fördelning av dumpat material, byggnad av sluttningar/vallar och mycket annat.
 • Bibehåller bladvinklar för bättre ytkvalitet även för mindre erfarna förare.
 • Slutför uppdragen upp till 39 % snabbare, med färre pass, upp till 82 % färre föraråtgärder och mindre omarbete.
 • Ingen basstation eller laser behövs. Du behöver inte köpa ytterligare maskinvara, programvara eller utrustning och du behöver inte montera bort något från maskinen vid dagens slut.
 • Nästa generations* Slope Assist har ett större, mer intuitivt förargränssnitt som är enkelt att använda.
 • Fungerar smidigt ihop med GPS-system med 3D för övergångar, upprensning, enkla konstruktionsritningar/ändringar och områden där du står utan GPS-signal.

Bibehåll enkelt bladvinkeln

 • Slope Assist är ett enkelt, inbyggt system för bladstyrning som kan användas för större delen av arbetet du utför med schaktmaskinen.
 • Med hjälp av grundläggande och avancerade lägen kan du välja rätt funktioner för att maximera produktiviteten.
 • Med det uppdaterade nästa generations Slope Assist kan du välja att styra tvär- och längdfall separat eller båda tillsammans.
 • Växla enkelt mellan manuellt och automatiskt läge genom att trycka på en knapp.
 • Ändra bladets läge när du vill och när du sedan släpper reglaget håller schaktmaskinen det nya bladläget.
 • Exakthet på inom 1 % av längdfallet/bladlutningen.
 • Kom åt integrerade hjälpskärmar och detaljerade anvisningar genom att bara trycka på en knapp.

Helt integrerat

 • Slope Assist-givare är integrerade i bladet så att komponenterna skyddas, vilket ger ökad hållbarhet.
 • Ingen indikator för lutningsvinkel behövs – längdfall och tvärfall visas direkt på huvuddisplayen.

Grundläggande och avancerat läge

 • Grundläggande läge – tryck på knappen Auto på joysticken och flytta bladet till önskat läge. Sedan bibehålls läget av Slope Assist.
 • Med funktionen för längdfall höjs och sänks bladet automatiskt så att rätt lutning bibehålls.
 • Med funktionen för bladets tvärfall lutas bladet automatiskt så att rätt tvärfall bibehålls.
 • I avancerat läge får du fler funktioner som hjälper dig att arbeta från befintliga plan.
 • Med funktionen för att hämta värde placeras och styrs bladet enligt ett konsekvent värde för varje automatisk initiering.
 • Med funktionen för lutningsbyte vänds lutningsvärden vid riktningsbyte.
 • Med funktionen för att matcha lutning kan du sätta bladet på marken och trycka på en knapp för att matcha ett tidigare värde för den befintliga lutningen.
 • Ökning/minskning – justera längdfall och tvärfall bort från motsvarande befintligt värde med joystick-knapparna.