Cat GRADE med 2D för grävmaskiner

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Öka förareffektiviteten med upp till 35 % jämfört med traditionell lutningsgrävning

      
 • Justera enkelt måldjup och -lutning med joystickkommandon, pekskärmsgränssnittet eller snabbvalsratten.
 •     
 • Grävmaskinen och Grade med 2D fungerar som ett system medan processorer och sensorer med snabb svarstid ombord ger exakt vägledning i höjdled för skopans spets i realtid.
 •     
 • Börja gräva och kontrollera enkelt lutningen inifrån hytten.
 •     
 • Standardlasermottagaren med lasersändarkompatibilitet gör att grävmaskinen kan flyttas – platsbestämmas, skapa en laserreferens och fortsätt lutningsgräva över hela arbetsplatsen.
 •     
 • Använd Grade med 2D-systemet för att öka effektiviteten och produktiviteten vid grävning och lutningsgrävning av källare, avsatser och grunder, diken för gas, vatten och el, sluttningar och dräneringsdiken.
 •     
 • Samverkar med Grade Assist som tillför halvautonom grävning och aktiverar enspaksgrävning.
 •     
 • Minska körpassen och öka hastigheten för att slutföra noggranna skärningar.
 •     
 • Användarvänliga reglage och möjligheten att snabbt justera djup och lutning medan du håller händerna på joystickarna gör att du snabbare kan göra noggranna skärningar.
 •     
 • Förbättra din precision och produktivitet vid användning av displayen i hytten som indikerar skopans position och djup-till-rätt lutning.
 •     
 • Använd ljudsignaler för höjd och djup som indikerar när du uppnått önskad lutning för att skydda mot otillräcklig eller överdriven skärning.
 •     
 • Förbättrad och jämnare kvalitet för samtliga förare oavsett erfarenhet.
 •     
 • Förläng arbetsdagen genom att arbeta i begränsad sikt och dygnet runt genom att använda monitorns synliga vägledning.

Sänkta kostnader. Förbättrad säkerhet.

      
 • Minimera kostnaderna genom att uppnå rätt lutning snabbt och spara kostnader förknippade med tid, arbete, bränsle och materialåtgång.
 •     
 • Inbyggda komponenter som är skyddade mot skador säkerställer lång livslängd, tillförlitlig styrning och kostnadsbesparande resultat.
 •     
 • Arbeta tryggt utan gissningar under skärning och fyllning till exakta specifikationer utan överdriven skärning och utan att behöva fylla i skär.
 •     
 • Varningar för höjd och djup från insidan av hytten anger hinder som kan skada grävmaskinen och kosta pengar.
 •     
 • Arbeta säkrare med mindre personalstyrka som kontrollerar lutningen i diket eller runt grävmaskinen.

Uppgradera för ökad produktivitet

Använd Grade med 2D-systemet som är inbyggt från fabrik och då dina behov växer kan du enkelt uppgradera för ökad produktivitet med utökade lutningsfunktioner:

      
 • Grade med avancerad 2D lägger till förmågan till formgivning i fält med ytterligare en högupplöst 10 tums (254 mm) pekskärmsmonitor.
 •     
 • Grade med 3D fungerar för komplexa skärningar och utfyllningar som kräver exakt precision eftersom systemet i realtid ger positionsvägledning och grävmaskinens exakta läge i förhållande till GPS- och GLONASS-systemet.
 •     
 • Alla uppgraderingar kan installeras på fabriken eller när som helst efter köp.

Översikt

Grade med 2D-systemet visar skopans läge i realtid i förhållande till lutningen på den högupplösta färgmonitorn med pekskärm, med kapacitet för endast indikering och laser. Väj önskat djup och lutning och systemet ger dig vägledning i realtid om djup, lutning och horisontellt avstånd till lutning, med varningar för höjd och djup som anger mållutning eller hinder.

Tillämpning Vägbyggnad, vägunderhåll, energi, arbete under jord, konstruktion av förbindelsebanor/landningsbanor, dammbygge, bostadsutveckling Vägbyggnad, vägunderhåll, energi, arbete under jord, konstruktion av förbindelsebanor/landningsbanor, dammbygge, bostadsutveckling Less
Maskinkompatibilitet Hydraulgrävmaskiner Hydraulgrävmaskiner Less