Cat PAYLOAD för medelstora hjullastare

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Cat® PAYLOAD med Production Measurement för medelstora hjullastare ger vägning under körning vilket hjälper föraren att förbättra effektiviteten med mer exakt lastdimensionering. Med listor ombord kan du enkelt justera produktiviteten med alternativet för att lagra information under hela arbetsdagen. Med Cat Payload kan du maximera maskinens fulla potential samtidigt som kan arbeta tryggt.

Tillämpning Vägbyggnad, vägunderhåll, energi, arbete under jord, konstruktion av förbindelsebanor/landningsbanor, dammbygge, bostadsutveckling Vägbyggnad, vägunderhåll, energi, arbete under jord, konstruktion av förbindelsebanor/landningsbanor, dammbygge, bostadsutveckling Less
Maskinkompatibilitet Hjullastare Hjullastare Less

Öka produktiviteten

      
 •  Öka produktiviteten: ger vägning under körning så att förarna kan uppnå precisa lastmål. Med Cat® Production Measurement kan föraren utföra nyttolastvägningen i hytten. Det gör att de kan arbeta produktivare och konsekventare.

Arbeta tryggt utan gissningar

      
 • Kontrollera vikten från din plats i hytten vid upplaget. Visa enkelt skopa, lastbil och målvikt, överfarter och framsteg på pekskärmen.

Arbeta effektivt genom varje pass

      
 •  Lasta till exakta specifikationer utan under- eller överbelastning, lasta fler lastbilar snabbare, flytta mer material och generera större intäkter.

Öka effektiviteten på arbetsplatsen

      
 • Följ den dagliga produktiviteten från hytten, med snabb åtkomst till lastbilens målvikter, antal lastningar och cykler, materialförflyttning samt totala dagliga värden. Ingen förlust av produktivitet på grund av underlastning.

Bättre översikt över arbetsplatsen

      
 • Automatisk spårning hjälper arbetsplatsledningen att övervaka och styra produktionen, vilket hjälper dig att förbättra effektiviteten och sänka kostnaderna.

Spåra materialförflyttningen

      
 • Föraren kan följa den dagliga produktionen direkt i hytten – vikt, antal lastningar och cykler och summor – och skriva ut nyttolastnotor för lastbilen på valfri skrivare. Arbetsledare kan visa nyttolastinformation och nyckeltal online i hanteringen av verksamheten.