Cat PAYLOAD för grävmaskiner

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Exakta lastmål varje gång

      
 • Automatisk vägning ger uppskattade vikter vid lyft och skalade vikter efter svängning.
 •     
 • Du får uppskattningar av skopans nyttolast i realtid utan att behöva svänga vilket gör att du snabbt kan se justerade vikter och tippa ut överflödigt material från skopan.
 •     
 • Skopans nyttolaster överförs enkelt till lastbilens ackumulerade nyttolastvikt efter att du tömt skopan i lastbilen.
 •     
 • Se skopans nyttolast och lastbilens ackumulerade nyttolastvikt enkelt på pekskärmsmonitorn.
 •     
 • Få varningar för överskriden nyttolast när de slutliga skoplasterna överskrider nyttolastgränserna och larmsignaler för vägningsstatusens noggrannhet, sista pass och när den slutliga nyttolasten för skopan kommer att skapa överlast på lastbilen.
 •     
 • Spåra den dagliga produktiviteten från hytten med snabb tillgång till lastbilens målvikter, antal lastningar och cykler, materialförflyttning samt totala dagliga värden. Ingen förlust av produktivitet på grund av underlastning.

Öka produktiviteten

      
 • Nå exakta lastmål och öka lastningseffektiviteten med vägning under körning och uppskattningar i realtid av din nyttolast utan svängning.
 •     
 • Övervaka enkelt lastmålen i hytten så att du kan fokusera på att lasta lastbilen.
 •     
 • Statisk vägning hjälper dig att effektivt väga ett föremål med snabbt uppmätt nyttolast när maskinen är stillastående.
 •     
 • Kalibrering kan utföras på bara några minuter.
 •     
 • Kombinera med Cat LINK-tekniker för att spåra materialförflyttning och produktion.

Sänkta kostnader

      
 • Arbeta tryggt utan gissningar och uppnå lastmålen exakt varje gång vilket sparar rörelsekostnader.
 •     
 • Minska underlastning, överlastning och lastcyklerna, samtidigt som du inte behöver köra till vågen och sparar kostnader för förflyttning av material.
 •     
 • Lasta lastbilar till optimal nyttolast och flytta mer material.
 •     
 • Förbättra förarnas kvalitetsjämnhet oavsett erfarenhet.

Spåra och övervaka

      
 • Förarna kan löpande följa den dagliga produktiviteten från hytten, där de snabbt kan ta fram information om lastbilens målvikter, antal lastningar och cykler, materialförflyttning samt totala dagliga värden. I kombination med Cat LINK-teknik får man fjärrtillgång till detaljerad information för att hantera den övergripande verksamheten och följa produktionsmålen.

Översikt

PAYLOAD ger lastvägning i farten för att uppnå de exakta lastmålen varje gång vilket bidrar till att minska lasttider, optimera lasteffektiviteten och öka produktiviteten på arbetsplatsen. Automatisk spårning hjälper arbetsplatsledningen att övervaka och styra produktionen, vilket hjälper dig att förbättra effektiviteten och sänka kostnaderna. Payload hjälper dig veta exakt hur du ska optimera din lastbilspark för sänkta kostnader för förare, bränsle och underhåll.

Tillämpning Vägbyggnad, vägunderhåll, energi, arbete under jord, konstruktion av förbindelsebanor/landningsbanor, dammbygge, bostadsutveckling Vägbyggnad, vägunderhåll, energi, arbete under jord, konstruktion av förbindelsebanor/landningsbanor, dammbygge, bostadsutveckling Less
Maskinkompatibilitet Hydraulgrävmaskiner Hydraulgrävmaskiner Less