Tillståndsövervakning

Tillståndsövervakning

Tillståndsövervakning ger värdefull, proaktiv information, vilket hjälper utrustningens ägare att upprätta effektiva, omfattande underhålls- och reparationsplaner. Analys av data från en kombination av tillståndsövervaknings-”element” – som omfattar allt från enkla inspektioner och regelbunden analys av vätskor till noggrann spårning av elektroniska data och analys av utrustningens historik – hjälper till att korrekt bedöma hälsan och det funktionella tillståndet på viktig utrustning.

S•O•SSM-vätskeanalys ger dig detaljerad information om oljans och kylvätskans tillstånd, komponenters slitage med mera. Cat® S•O•SSM-vätskeanalyserare kan Cat-utrustningen inifrån och ut, vilket gör oss till din bästa, mest kunniga källa till analys av vätskor.

Inspektionerna är enkla och effektiva för att hjälpa dig upptäcka problem med utrustningens hälsa. Vi kan utbilda ditt folk i vad de ska leta efter eller utföra inspektionerna åt dig som en del av ett serviceavtal.

Elektronisk utrustningsinformation samlar in telematik med hjälp av ”smarta maskin”-tekniker, såsom trådlöst överförda Product Link-data och manuellt hämtade VIMS-data.

Utrustningshistoriken inkluderar alla servicerapporterna och rekommendationerna för underhåll, inspektioner och reparationer. Detta hjälper en upptäcka prestandatrender på längre sikt och identifierar möjligheter att förbättra service- och underhållsmetoderna.

Arbetsplatsförhållanden är en bedömning som hjälper en utvärdera ett antal faktorer som skulle kunna påverka din utrustnings hälsa på längre sikt, inbegripande drift- och underhållsmetoder, lokala arbetsplatsförhållanden och övergripande klimat-/årstidsförhållanden.

Kontakta Cat-återförsäljaren för mer information om tillståndsövervakning

Vecellio and Grogan, ett familjeägt företag för tunga anläggningar, har varit verksamt sedan 1938. Se videofilmen för att se hur tillståndsövervakning har gjort det möjligt för V&G att slutföra sina projekt i tid!