S·O·S Services

VARFÖR SKA MAN GÅ MED I S•O•SSM SERVICEPROGRAMMET?

Genom att gå med i S•O•SSM-serviceprogrammet kan ett rutinmässigt provtagningsintervall fastställas för att med tiden bygga upp en trend med data. Den trenden låter dig jämföra provhistoriken och enklare upptäcka avvikelser från den normala trenden. Detta ger följaktligen ett mervärde till datatolkningsprocessen med mer meningsfulla rekommendationer och rekommenderade åtgärder.


Ta ett bra prov

Att ta ett bra S•O•S℠-prov är det första och mest avgörande steget i S•O•S-processen.

Lär dig hur du tar ett bra prov

Fråga experten

Gå med i vår blogg för att tala med en expert om dina S•O•S-lösningar

Mer information

Referensmaterial

Kolla i vår uppsättning av referensmaterial för att ge dig information om den övergripande S•O•S-processen.

Kolla i våra referensmaterial