Den framgång du vill ha.

Cat® Connect-lösningar

En kombination av utrustning, teknik och tjänster som hjälper dig nå framgång.

Cat Connect utnyttjar teknik och tjänster på ett smart sätt för att förbättra effektiviteten på arbetsplatsen. Med hjälp av data från teknikutrustade maskiner får du mer information och insikt i din utrustning och drift, än någonsin tidigare.

Tillsammans med Cat-återförsäljaren kan du komma fram till den perfekta kombinationen av Cat Connect-tekniker och tjänster för dina arbetsplatser. Oavsett om du har som mål att maximera produktionen, minska kostnaderna eller förbättra säkerheten ger dig Cat Connect de valmöjligheter du behöver för att bygga upp den långsiktigt framgångsrika affärslösning du vill ha.

Kontakta återförsäljaren för mer information.

 


Equipment Management – Värdet du kräver.

Equipment Management Solutions (EMSolutions) hjälper dig öka produktionstiden och minska driftskostnaderna. Tillsammans med Cat®-återförsäljaren kan du övervaka platsen, bränsleförbrukningen och utnyttjandegraden liksom maskinens tillstånd och underhållsbehov utifrån driftstimmar, vätskekontaminering och mycket mer.

Läs mer om Equipment Management

Produktivitet – Den effektivitet du kräver.

PRODUKTIVITET gör det lättare för dig att nå dina effektivitetsmål via produktionsövervakning och effektivare hantering av arbetsplatsen.

Läs mer om Produktivitet

Säkerhet – Den transparens du behöver.

SÄKERHET ger dig den transparens du behöver genom att öka medvetenheten om säkerheten för personal och utrustning. Utökade funktioner för SÄKERHET, som däckövervakning och rapportering av områdessäkerhet ger dig värdefulla möjligheter till utbildning och stöd för alla på arbetsplatsen.

Läs mer om Cat-säkerhet

Hållbarhet – Den integritet du vill ha

HÅLLBARHET bidrar till att minska miljöpåverkan och förenkla rapporteringen av efterlevnad. Genom övervakning av bränsleförbrukningen och hantering av resursförbrukning, förbättrar du inte bara effektiviteten. Du får även den hållbarhet du vill ha genom att bidra med din del till skyddet av den miljö i vilken du är verksam.

Läs mer om Cat-hållbarhet