Värdet du kräver.

Cat Equipment Management Solutions

Equipment Management Solutions (EMSolutions) är en uppsättning olika serviceerbjudanden som är ägnade att hjälpa dig hantera dina tillgångar och minska dina driftskostnader – oavsett om du sköter underhållet i egen regi eller låter Cat®-återförsäljaren hantera detta medan du fokuserar på arbetet.

Det finns lösningsnivåer i fem steg, från grundläggande anslutning till maskinparkens elektroniska styrmoduler (ECM:er), till, av återförsäljaren utförda övervakningstjänster som vätskeprovtagning och vidare till komplett, proaktiv hantering av din maskinpark.

Och EMSolutions stöds av värdsledande teknik som samlar in data direkt från din maskinpark, så att du kan vara säker på att du fattar de mest affärsmässiga besluten, baserat på bland annat utplacering, bränsleförbrukning och utnyttjandegrad.

 

Kontakta återförsäljaren för mer information.


Level 1: ACCESS

Level 1: ACCESS hjälper dig att i realtid hålla reda på var utrustningen befinner sig och vad den gör. Därigenom kan du bättre hantera dina kostnader, inklusive bränsle, underhåll och tomgångstid.

Läs mer
EMSolutions Level 1: Ikon för access

Level 2: Inform

Level 2: INFORM gör dig effektivare i hanteringen av utrustningen genom att leverera maskiners tillståndsstatus och information om utnyttjande, i jämförelse med standardvärden. Därigenom kan du jämföra din verksamhet med andras i din region.

Läs mer
EMSolutions Level 2: Ikon för inform

Level 3: Advise

Level 3: Med ADVISE får du expertråd från en särskild rådgivare för tillståndsövervakning vilken hjälper dig hålla din maskinpark maximalt effektiv till lägsta ägandekostnad och högsta tillgänglighet.

Läs mer
EMSolutions Level 3: Ikon för advise

Level 4: Support

Level 4: SUPPORT betyder att du kan minska dina driftskostnader samtidigt som maskinens tillgänglighet ökas i och med att din återförsäljare ansvarar för förebyggande underhåll av delar och tjänster.

Läs mer
EMSolutions Level 4: Ikon för support

Level 5: Manage

Level 5: Med MANAGE han du fokusera på din kärnverksamhet istället för på underhåll av utrustningen, med garanterad kostnad per timme och tillgänglighet till utrustningen.

Läs mer
EMSolutions Level 5: Ikon för manage