Level 1: Access

KOM IGÅNG MED ENKEL ÅTKOMST TILL INFORMATION.

EMSolutions börjar genom att säkerställa att du är ansluten via Product Link™ och dess användarvänliga webbgränssnitt, VisionLink®. Product Link är integrerat med elektroniska styrmoduler (ECM:er) på din utrustning för insamling och leverans av värdefull information som gör att du får:

  • Information om din utrustnings position och status
  • Övervakning av utnyttjandegrad, tillgänglighet och maskintillstånd
  • Möjlighet att reagera snabbare på indikationer om behov av reparationer och underhåll

Med Level 1: ACCESS, får du:

  • Fjärråtkomst till information om utrustningen via webben, när och var som helst.
  • Information om utrustningens plats och status, inklusive stöldlarm
  • Övervakning av utnyttjandegrad, effektivitet och maskintillstånd, inklusive tomgångstid, bränsleförbrukning och felkoder
  • Åtkomst till vätskeanalyser och beställning av delar online
  • Åtkomst till modellspecifika, dagliga säkerhets- och underhållsinspektioner

Kontakta återförsäljaren för åtkomst