Level 2: Inform

HÅLL DIG INFORMERAD, TIMME FÖR TIMME.

Att vara ansluten och få tekniken att fungera är bara början. Det verkliga värdet uppstår när man får tekniken att betala sig och det sker inom två nyckelområden:

  1. Resurshantering
    ”Var är min utrustning och vad är dess status?”
  2. Sänkta kostnader
    Ökad tillgänglighet och driftstid samt minskade driftskostnader via planerat underhåll och reparationer av utrustningen.

 

En nyckelfaktor i nivån INFORM är en månadsrapport som levereras av återförsäljaren. I rapporten får du veta:

  • Hur mycket bränsle din maskinpark förbrukar jämfört med liknande utrustning i din region
  • Hur många drifttimmar din utrustning har, så att du kan planera underhållet i tid
  • Hur lång tid din utrustning går på tomgång istället för att tjäna pengar

Kontakta återförsäljaren för mer information