Högre effektivitet. Bättre resultat.

Oavsett om du har två maskiner eller 200 vill du vara säker på att maskinparken och förarna arbetar så effektivt och produktivt som möjligt. Cat® Connect-tekniken ger dig den precision, enhetlighet och produktivitet du vill ha.

Genom att övervaka produktionen i näst intill realtid får du den information och vägledning du behöver för att få mer arbete utfört med färre antal vändor och mindre gissningar. Förbättra produktiviteten, minska omarbetning och maximera effektiviteten och lönsamheten.

Cat-återförsäljaren kan hjälpa dig att hitta den rätta kombinationen av Produktivitet-tekniker för alla slags arbeten.


Payload

Jag vill lasta och transportera med större precision.
Uppnå nyttolastmålen enhetligt och hantera materialförflyttning effektivt för att skynda på cykeltider och minska kostnaderna för lastning och transport.

Läs mer

Grade

Jag vill nå rätt nivå med färre vändor.
Nå rätt nivå tidigare än du trodde var möjligt även med de mest komplexa utformningar, med vägledning och precision som reducerar omarbetning.

Läs mer

Compact

Jag vill uppfylla specifikationerna och dra ner på materialkostnaderna.
Uppfyll kritiska mål mer enhetligt med avancerad teknik för jord- och asfaltkompaktering och få ett kvalitetsmässigt resultat på kortare tid.

Läs mer

Link

Jag vill ha mer än data. Jag behöver användbar information.
LINK-tekniken avslöjar många sätt att öka produktionen. Övervaka utnyttjande av utrustningen och arbetsförlopp i hela maskinparken och vid flera arbetsplatser.

Läs mer