Cat 825K kompaktor med Compaction Control ger dig den effektivitet du behöver

Cat 825K kompaktor med Compaction Control ger dig den effektivitet du behöver

Cat® 825K kompaktor med Compaction Control ger dig den effektivitet du behöver

Slitstarka, kraftfulla 825K fortsätter en tradition av att leverera tung kompaktering och schaktning med enkel service och låga driftskostnader. När den är utrustad med Cat Compaction Control får förarna den information de behöver för att säkerställa att kompakteringen uppfyller specifikationerna. Det fabriksintegrerade Cat Compaction Control-systemet använder Machine Drive Power-teknik (MDP) för att mäta rullningsmotståndet och korrelerar det med jordens hårdhet.

Fördelar och funktioner

  • MDP fungerar både i kohesiva och korniga jordtyper
  • Tillvalet 3D-system för kartläggning noterar mätningarna på exakt de ställen där föraren arbetar, vilket ger en realtidsvy av hur långt arbetet fortskridit och en enhetlig registrering av kompakteringen
  • Insamlade data nås via VisionLink för analys eller dokumentation av kompaktering

Kontakta återförsäljaren för mer information.


En Cat® Connect-teknik för jordkompaktorer med fyra valsar

Nyckeln till jordkompaktering är att få jobbet gjort snabbt, enligt exakta specifikationer. När jobbet kräver produktivitet behöver du ett högproduktivt kompaktorsystem med fyra valsar och avancerad kompakteringsmätteknik, t.ex. MDP, som hjälper dig att konsekvent uppfylla kompakteringsmålen snabbare, mer enhetligt och med färre vändor – vilket sparar dig tid, bränsle och dyr omarbetning.

Läs mer

825K-kompactor

Denna robusta och kraftfulla maskin är konstruerad och byggd för tung kompaktering och schaktningsarbeten. Den representerar vårt långsiktiga engagemang för kvalitet och prestanda.

Visa 825K