HÅLLBARHET kan höja prestandan genom minskad bränsleförbrukning, ökad effektivitet på arbetsplatsen och minskade driftskostnader.

Fördelar för kunden:

  • Minskade emissioner genom mindre bränsleförbrukning
  • Anskaffning av rätt utrustning för att minimera ägande- och driftskostnader
  • Förbättrat restvärde i slutet av utrustningens livslängd
  • Förenkling av efterlevnadsrapporteringen genom övervakning av emissioner

Tillgängliga tekniker:

Kontakta återförsäljaren