Utrustning

Maximera avkastningen på investeringen i din utrustning.

En välgjord strategi för utrustningshantering genererar högre tillförlitlighet, längre livstid, lägre driftskostnader och högre avkastning på maskinparkens tillgångar.

Hantera processen

Våra experter på utrustningshantering tillför strategiska perspektiv och rigorös kontroll till ditt arbete med & underhållsreparationer. Tillsammans kan vi:

 • Skapa en strategi och budget för & underhållsreparationer
 • Övervaka utrustningens skick och fatta proaktiva servicebeslut
 • Skapa en process för att hantera reparationsärenden där hög- och lågprioriterade reparationer schemaläggs
 • Rekommendera reparationsalternativ baserat på arbetsplatsförhållanden och affärsmål
Utför med spetskompetens

Inte ens de bästa processerna för & underhållsreparationer är mycket värda om de inte utförs på ett effektivt sätt. Vi fokuserar på utförande och arbetar tillsammans med dig för att upprätthålla en proaktiv och professionell servicenivå. Tillsammans kan vi:

 • Upprätta ett övergripande serviceschema som stöder dina affärsmål
 • Dra nytta av Cat® distributionssystem för att säkerställa tillgång på reservdelar
 • Hantera nyckelvariabler som påverkar reparationskvaliteten: personer, verktyg, processer, information och reservdelar
Optimera utrustningshantering med Caterpillar

Samarbeta med Caterpillar Job Site Solutions för:

 • Produkt, applikation, simulering och IT-erfarenhet
 • Verktyg och system som ökar drifttiden, maximerar komponentens livslängd och minskar kostnader
 • Proaktiva processer som förutser och förhindrar fel
 • Fokus på utförande, kommunikation och kontinuerlig förbättring

Öka drifttiden

Få gratis information från Caterpillar och börja skapa en hanteringsstrategi för maskinparken som levererar en högre avkastning på dina utrustningstillgångar.

Få utrustningsråd

Built for it

När du väljer Cat® får du vad du betalar för – robust och tillförlitlig utrustning och långvariga relationer.

Läs mer
Finansiering och försäkring

Du kan lita på att Cat Financial ger dig den bästa finansieringslösningen för din verksamhet.

Mer Information
Cat®-teknik

Vi utvecklar och förfinar hela tiden avancerad teknik som gör din utrustning effektivare och mer produktiv.

Mer information
Kommunicera med experter

Lär av experterna och få råd av kollegor – kolla in våra bloggar och onlineforum.

Läs våra bloggar
Cat®-återförsäljarservice

Köp alla typer av Cat®-utrustning och få tillgång till stöd och engagemang från Cat-återförsäljaren.

Kontakta den lokala återförsäljaren
Caterpillar Inc.

Världsledande vad gäller storlek, utbud, räckvidd och särart

Läs mer