Finansiering

Använd kapitalet effektivt

Hantera kapital och förbättra kassaflödet.

Att äga och driva tung utrustning är kapitalintensivt. Genom utrustningens hela livscykel fluktuerar kapitalbehovet, varierar kassaflödet, ändrar sig affärskraven, och ekonomiförhållandena sinar och flödar. Vi kan hjälpa dig optimera det ekonomiska resultatet i denna dynamiska miljö.

Arbetsplatsspecifika planer som förbättrar ekonomisk flexibilitet

Få en skräddarsydd strategi för att hantera din maskinparks ekonomiska krav genom att arbeta med personer som inte bara har ekonomiska kunskaper utan också kunskap om din bransch. Tillsammans kan vi:

  • Bryta sambandet mellan kapitalbehov och konjunkturen för att förbättra kapitalhanteringen
  • Matcha kassautflödet som krävs för din maskinpark med inflöde som genereras av det
  • Strukturera finansiering som anpassar sig till livscykeln och din maskinparks intäktsgenererande potential
  • Utarbeta mätetal och kontroller som förbättrar både maskinparken och affärsresultatet
Optimera dina ekonomiska resurser

Samarbeta med Caterpillar Job Site Solutions för:

  • Expertis inom finansiering, applikation och livscykelhantering
  • Affärsprocesser som hjälper dig att maximera ekonomisk flexibilitet och kontroll
  • Vettiga finansieringsalternativ i cykliska branscher
  • Fokus på utförande, kommunikation och kontinuerlig förbättring

Använd kapitalet effektivt

Ladda ner gratis information från Caterpillar och få reda på varför det lönar sig att arbeta med ekonomiska experter som känner till din utrustning, applikation och bransch.

Hitta ekonomisk information

Built for it

När du väljer Cat® får du vad du betalar för – robust och tillförlitlig utrustning och långvariga relationer.

Läs mer
Finansiering och försäkring

Du kan lita på att Cat Financial ger dig den bästa finansieringslösningen för din verksamhet.

Mer Information
Cat®-teknik

Vi utvecklar och förfinar hela tiden avancerad teknik som gör din utrustning effektivare och mer produktiv.

Mer information
Kommunicera med experter

Lär av experterna och få råd av kollegor – kolla in våra bloggar och onlineforum.

Läs våra bloggar
Cat®-återförsäljarservice

Köp alla typer av Cat®-utrustning och få tillgång till stöd och engagemang från Cat-återförsäljaren.

Kontakta den lokala återförsäljaren
Caterpillar Inc.

Världsledande vad gäller storlek, utbud, räckvidd och särart

Läs mer