Produktivitet

Arbeta produktivt och lönsamt

Uppnå produktionsmålen till lägsta totalkostnad.

Oavsett bransch eller storlek på din verksamhet är produktivitet högst på agendan. Varje dag utmanas du att uppnå produktionsmålen på ett säkert, effektivt och lönsamt sätt. Caterpillar Job Site Solutions tillhandahåller expertisen och innovationen som hjälper dig att optimera din maskinparks produktivitet – så att du kan uppnå dina mål till lägsta totalkostnad.

Det börjar med planläggning av maskinparken

Vi hjälper dig att välja rätt mix av tillgångar för din verksamhet – maskiner av rätt storlek som matchas för att arbeta tillsammans och är balanserade i ålder. Tillsammans kan vi:

 • Samla information om arbetsplatsspecifika utmaningar
 • Testa potentiella maskinparkskombinationer och identifiera den bästa mixen
 • Utvärdera befintliga enheter: behåll, reparera, renovera, ersätt eller avyttra
 • Skapa en långsiktig plan för att ha en maskinpark till lägsta kostnad
Hantera prestanda för att förbättra lönsamheten

Med rätt maskinpark på plats är det vår prioritet att hantera tillgångarna för att möta dina mål. Vi använder avancerad teknik för att mäta prestanda, identifiera bristande effektivitet och göra hållbara förändringar. Vårt tillvägagångssätt:

 • Beräkna bristande effektivitet med information och analys
 • Simulera planerade förbättringar för att bekräfta prestanda och kostnadseffekt
 • Verkställ förändring och förbättra kontinuerligt – med utbildning, jobbinställning, transportväghållning och mer
Optimera produktivitet med Caterpillar

Samarbeta med Caterpillar Job Site Solutions för:

 • Produkt, applikation, simulering och IT-erfarenhet
 • Faktabaserat beslutsfattande
 • Arbetsplatsspecifika förbättringsplaner
 • Fokus på utförande, kommunikation och kontinuerlig förbättring

Arbeta produktivt och lönsamt

Ladda ner gratis information från Caterpillar och se hur vi kan analysera och förbättra arbetsplatsens produktivitet.

Få produktivitetsinformation