Hållbarhet

Väx lönsamt och ansvarsfullt

Skapa en mer hållbar arbetsplats.

Oavsett bransch söker dagens företag kontinuerligt sätt att möta sina produktionsmål samtidigt som det har minsta möjliga påverkan på miljön. Vi kan hjälpa dig nå dina hållbarhetsmål genom att förbättra din effektivitet.

Optimering av arbetsplatsen genererar hållbarhet

En högpresterande arbetsplats kan hjälpa dig att möta dina hållbarhetsmål. Med en maskinpark av rätt storlek och effektiva processer optimerar du prestandan samtidigt som du minskar utsläppen, energianvändningen och avfallet. Arbeta med våra effektivitetsexperter för att:

  • Utvärdera dina utsläppsmål och identifiera sätt som du kan uppnå dem
  • Få nya strategier för att minska buller och damm
  • Få bränslebesparande tekniker för förare och underhållspersonal
  • Optimera dina processer för lagring, användning och avyttrande av vätskor
Återanvänd, bygg om och förnya

Genom att erbjuda en rad ombyggda och återanvända alternativ ger Caterpillar dig fler sätt att möta dina produktions- och kostnadsmål, samtidigt som du minskar avfallet och sparar resurser. Vårt tillvägagångssätt:

  • Maximera komponentens livslängd med reparationsalternativ som inkluderar ombyggda produkter och Cat Reman-produkter
  • Optimera tillgångarnas livslängd med en skräddarsydd ombyggnadsstrategi som förbättrar effektiviteten och minskar utsläppen
Optimera effektivitet och hållbarhet

Samarbeta med Caterpillar Job Site Solutions för:

  • Teknologi och innovation som ökar säkerhet, effektivitet och hållbarhet
  • Tjänster för arbetsplatsoptimering som ökar lönsamheten och bränsleeffektiviteten
  • Proaktiva tjänsteprocesser som hjälper dig att få ut maximal kapacitet av dina tillgångar
  • Fokus på utförande, kommunikation och kontinuerlig förbättring

Väx lönsamt och ansvarsfullt

Få gratis information från Caterpillar och få reda på varför tjänster för arbetsplatsoptimering inte bara förbättrar det ekonomiska resultatet utan också förstärker miljöprestandan.

Lär dig om hållbarhet

Built for it

När du väljer Cat® får du vad du betalar för – robust och tillförlitlig utrustning och långvariga relationer.

Läs mer
Finansiering och försäkring

Du kan lita på att Cat Financial ger dig den bästa finansieringslösningen för din verksamhet.

Mer Information
Cat®-teknik

Vi utvecklar och förfinar hela tiden avancerad teknik som gör din utrustning effektivare och mer produktiv.

Mer information
Kommunicera med experter

Lär av experterna och få råd av kollegor – kolla in våra bloggar och onlineforum.

Läs våra bloggar
Cat®-återförsäljarservice

Köp alla typer av Cat®-utrustning och få tillgång till stöd och engagemang från Cat-återförsäljaren.

Kontakta den lokala återförsäljaren
Caterpillar Inc.

Världsledande vad gäller storlek, utbud, räckvidd och särart

Läs mer