Lärarledda

» Nivå I – Utbildning för kompetent förare Individer på nybörjarnivå som är intresserade av drift av tung utrustning.
» Nivå II – Utbildning för professionell förare Erfarna förare med två eller flera års erfarenhet.
» Nivå III – Certifiering av professionell förare Utvärdering och certifiering av den erfarna förarens kunskaper.
» Utbildning för höjdkontroll med maskin Grundläggande förarutbildning för Caterpillars system för höjdkontroll med maskin.