Nivå III – certifiering av professionell förare

Nivå III – certifiering av professionell förare

Certifiering av professionell förare

Innehållet i denna kurs är avsett att förbättra användnings- och tillämpningseffektiviteten (produktiviteten) för individer som redan har arbetsfarenhet av en maskinfamilj uppmätt mot våra kunskapsstandarder för uppgiften. Elevernas kunskaper kommer att provas under certifieringsprocessen.  Poängbedömningen inbegriper säkra allmänna kontroller, start och avstängning i fält och övergripande prestanda.

* Inte avsedd för oerfarna förare. Minst fem år med användning av tillämplig tung utrustning krävs. De som vill försöka bli certifierade måste först slutföra kurserna på nivå II med godkänt resultat.

Förarcertifiering på nivå III består av följande produktfamiljer:

 • Bandschaktare
 • Hjullastare
 • Hydrauliska grävmaskiner
 • Hjulburna motorschaktvagnar
 • Grävlastare
 • Ramstyrda dumprar, terränggående truckar
 • Väghyvlar
 • Avfallshanterande avfallskompaktorer
 • Avfallshanterande hjullastare på omlastningsplatser / avfallshanterande bandtraktorer

Varje varje elev som har klarat av kursen får:

 • Examinationsverifieringsnummer som tilldelats och förts in i Caterpillars dataregister
 • Bältesspänne från Cat med elevens namn och nummer
 • Deltagare som INTE uppfyller de förväntade standarderna kommer att få ett bevis om deltagande.
Programmets varaktighet 2 dagar vilket inbegriper prov och praktik Mindre
Programmets kostnad På en av Caterpillars anläggningar: $1 700 US per elev per maskinfamilj. Inbegriper lärare/maskiner/lunch/material i lektionssalen. Inbegriper INTE transport- och hotellkostnader. Mindre
  På en kunds arbetsplats: $1 700 US per elev, per maskinfamilj. Detta måste även inbegripa en resdag för läraren á $1 200 US plus utgifter till självkostnadspris. Mindre
Avbokningsavgift Upp till femton kalenderdagar innan certifieringen börjar är avbokningskostnaden 25 % av den totala programkostnaden. Inom femton dagar är avbokningskostnaden 50 % av den totala programkostnaden. Mindre
Minimalt 4 deltagare Mindre
Maximalt 6 deltagare Mindre
Kontakt Ring 1-800-962-6628 eller skicka e-post till Equipment Training Solutions (utbildningslösningar för utrustning) för mer information Mindre
  Alla anmälningar måste ha mottagits senast 30 dagar innan kursstart. Mindre
  De som uteblir när kursen börjar kommer att få faktura på 100 % av kostnaden. Mindre
en lärare som demonstrerar
En lärare som undervisar en klass inför certifieringen