Teknik för höjdkontroll med maskin

Teknik för höjdkontroll med maskin

Caterpillars utrustningsutbildningslösningar kan utveckla ett anpassat program från nybörjare till avancerade användare av styr- och reglersystem för maskiner som är intresserade av att skaffa sig kunskaper gällande Cats system för maskinell höjdkontroll

Caterpillars utrustningsutbildningslösningar kan utveckla ett anpassat program från nybörjare till avancerade användare av styr- och reglersystem för maskiner som är intresserade av att skaffa sig kunskaper gällande Caterpillars system för maskinell höjdkontroll
Programmets varaktighet Varierar beroende på de specifika behoven Mindre
Programmets kostnad På en av Caterpillars anläggningar: $750 US per elev per dag. Inbegriper lärare/maskiner/lunch/material i lektionssalen. Inbegriper INTE transport- och hotellkostnader. Mindre
  På en kunds arbetsplats: $1 200 US per dag. Detta måste även inbegripa en resdag för läraren á $1 200 US plus utgifter till självkostnadspris. Mindre
Avbokningsavgift Upp till femton kalenderdagar innan kursen börjar är avbokningskostnaden 25 % av den totala programkostnaden. Inom femton dagar är avbokningskostnaden 50 % av den totala programkostnaden. Mindre
Minimalt 4 deltagare Mindre
Maximalt 6 deltagare Mindre
Kontakt Ring 1-800-962-6628 eller skicka e-post till Equipment Training Solutions (utbildningslösningar för utrustning) för mer information. Mindre
  Alla anmälningar måste ha mottagits senast 30 dagar innan kursstart. Mindre
  De som uteblir när kursen börjar kommer att få faktura på 100 % av kostnaden. Mindre