Tinaja Hills (Green Valley, AZ)

Demonstrations- och utbildningscentret i Tinaja Hills

Demonstrations- och utbildningscentret i Tinaja Hills utformades med ett enda syfte – att tillhandahålla en anläggning och personal av första klass för världens ständigt skiftande utbildningsbehov. Med drivkraften från dess flexibilitet kan vi anpassa oss efter besökarnas utbildningsbehov – oavsett om det gäller halvdagsseminarier eller utbildningstillfällen som varar en vecka.

Detta stora, moderna komplex är byggt för utbildning och kan tillgodose de flesta utbildningsbehov. Vi är mer än bara en anläggning, vi är även bemannade med världens bästa produktdemonstratörer/-lärare tillsammans med en erfaren och professionell service- och supportpersonal. Du är garanterad att få individuell och personlig uppmärksamhet.

Vid byggnaden har vi flera demonstrationsområden och en heltäckande byggnad för serviceutbildning. Denna unika miljö med sina olika typer av material och terräng låter oss noggrant kopiera din arbetsplats så att du alltid utbildas i en realistisk användningsmiljö.