Utbildningslösningar för tung utrustning

Förarutbildning på tung utrustning

Arbeta smart. Arbeta säkert.

Utbildningslösningar för tung utrustning

Hjälp dina förare att nå sin fulla potential

Caterpillars utbildningslösningar för tung utrustning ger de Cat®-kunder som köpt tung utrustning den utbildning och support de behöver för att öka förarnas färdigheter. Hur framgångsrik din verksamhet blir beror på hur duktiga dina förare är. Skickliga förare av tung utrustning förflyttar maximal mängd material på kortast möjliga tid. De kör maskinerna på ett säkert sätt och vet hur man förhindrar onödigt slitage. Läs om hur du kan lyfta dina förare till en högre skicklighetsnivå och få ut den fulla potentialen ur din investering med Caterpillars förarutbildningar.

Förarutbildning på tung utrustning

Öka förarnas skicklighet och maximera avkastningen på din investering med instruktörsledda kurser, e-learning och virtuella utbildningssimulatorer.

Förarutbildning på tung utrustning Förarutbildning på tung utrustning

Demonstrations- och utbildningscentra

Fyra globalt utspridda toppmoderna anläggningar för träning och utbildning i Cats produkter, tjänster och datorprogram.

Demonstrations- och utbildningscentra Demonstrations- och utbildningscentra

Produktivitetstjänster

Öka produktiviteten och sänk rörelsekostnaderna för tung utrustning med programvaran Salesman’s Toolbox, Supervisor Application-utbildningen och en arbetsplatsanalys.

Produktivitetstjänster Produktivitetstjänster

Om du vill ha information om förarutbildningar och demonstrations- och utbildningscentra

Kontakta din återförsäljare