Nästa generation

Cat® Minestar™

Gruvbolagen letar alltid efter sätt att öka säkerheten, sänka kostnaderna samt öka lönsamheten och effektiviteten. Cat® MineStar™ hjälper dig att göra detta med den mest heltäckande sviten av gruvtekniska produkter i branschen. Det består av ett flertal konfigurerbara funktionsuppsättningar som ger dig möjlighet att skala systemet efter dina egna behov.

Cat MineStar hjälper dig att hantera allting från materialspårning till realtidshantering av maskinparken, system för maskinhälsa, autonoma system med mera. Funktionsuppsättningarna Fleet, Terrain, Detect, Health och Command kan användas tillsammans eller var för sig för att du ska få den flexibilitet och skalbarhet din verksamhet behöver för att blir mer produktiv, effektiv och säker.

Cat MineStar ger dig möjlighet att integrera produkter, processer och personal på ett helt nytt sätt. Du kan själv definiera vad nästa generation innebär för din gruva.

Kontakta en expert


Fleet

Fleet ger dig en omfattande översikt över all drift på området, med maskinspårning, tilldelning och produktivitetshantering i realtid.

Läs mer

Terrain

Terrain möjliggör hantering med hög precision av borrning, släpskopverk, hyvling och lastning tack vare avancerad styrteknik.

Läs mer

Detect

Detect förstärker förarens medvetenhet av miljön runt utrustningen, för att minska potentiella säkerhetsrisker och öka förarnas självförtroende.

Läs mer

Health

Health levererar kritisk, händelsebaserad information om skick och drift för hela din maskinflotta, för att du ska kunna identifiera potentiella problem med utrustningen innan haverier inträffar.

Läs mer

Command

Command möjliggör fjärrstyrning, semiautonom eller helt autonom gruvutrustning, för betydande förbättringar inom förarsäkerhet, utrustningens tillgänglighet och gruvans produktivitet.

Läs mer

Cat MineStar i verkligheten

Se hur Cat MineStar kan hjälpa dig öka produktiviteten, säkerheten och effektiviteten för nästan alla gruvtillämpningar.

Läs mer

Fallstudie: Robinson Mine

Robinson Nevada koppar- och guldgruva är ett stort ställe, men det finns ingen plats för gissningar. Fråga Leatham Hendrix, Production Analyst.

Läs mer

Caterpillar Global Mining

Caterpillar Global Mining erbjuder det största produktutbudet i branschen och strävar efter att våra gruvdriftskunder ska lyckas.

Läs mer