Se dig omkring


Föremålsavkänning: Förebygger kollisioner med tung utrustning

Kollisionsundvikelse: Minskar reparationskostnader och driftstopp

Föremålsavkänning: Hjälper förare ”se” potentiella risker


Utmattningshantering

Utmattning kan hända blixtsnabbt. Läs mer om hur du kan hantera risker med utmattning och distraktioner och hålla förarna säkra.

Läs mer

Detect personal för linjebrytning

Håll dina anställda säkra när de arbetar nära rörlig utrustning för linjebrytning med Detect Personal.

Ladda ned PDF

Detect för dagbrott

Öka förarens sikt och minska risken för kollisioner med Detect för dagbrott.

Ladda ned PDF

Broschyr för Detect

Läs mer om hur Detect kan öka situationsmedvetenheten i närheten av stor gruvutrustning, både ovan och under jord

Ladda ned PDF

Startsida för Cat MineStar

Cat MineStar innehåller en mängd olika funktionsuppsättningar som hjälper dig att optimera varje del av driften.

Läs mer

Caterpillar Global Mining

Caterpillar Global Mining erbjuder det största produktutbudet i branschen och strävar efter att våra gruvdriftskunder ska lyckas.

Läs mer