Håll dig alert

Fatigue and Distraction Management

Utmattning, trötthet och distraktioner påverkar alla varje dag men att tappa fokus på ett gruvområde kan ha mycket allvarliga konsekvenser. Den här risken kan hanteras och minskas via det omfattande FRMS-systemet (Fatigue Risk Management System) som innehåller alla skyddande lager mot utmattning. Dessa lager omfattar:

  • Bedömning av utmattning på plats
  • Utbildning angående hantering av utmattning för personal, chefer och förmän
  • Hantering av teknikbyte
  • Övervakning dygnet runt, alla dagar
  • Analys och optimering av scheman

Caterpillar är det enda företag som kan erbjuda en komplett lösning som synliggör riskfaktorer som tidigare inte upptäckts och som använder grundorsaksinformation i en kontinuerlig förbättringsprocess som mynnar ut i en hållbar kulturförändring.

Tack vare specialutrustning i hytten som varna föraren när utmattning eller distraktioner har identifierats tillsammans med dataövervakning för identifiering av risker, kan Caterpillar hjälpa dig att förebygga incidenter och synliggöra en mängd olika faktorer som påverkar säkerhet och driftsprestanda. Vi erbjuder även konsulttjänster och utbildning inom säkerhetshantering för att hjälpa dig att bygga upp och upprätthålla en kultur som underlättar hantering av utmattning.

Kontakta en expert


Utmattningshantering: Ökad säkerhet och produktivitet via teknik och kontinuerlig förbättring

Ändringshantering: Lyckad implementation av ny teknik


Grundorsaksanalys: Identifiering av faktorer som påverkar incidenter

Nollvision för incidenter: Skapa en kultur som främjar säkerhet och hälsa


Startsida för Cat® MineStar™

Cat MineStar innehåller en mängd olika funktionsuppsättningar som hjälper dig att optimera varje del av driften.

Läs mer

Caterpillar Global Mining

Caterpillar Global Mining erbjuder det största produktutbudet i branschen och strävar efter att våra gruvdriftskunder ska lyckas.

Läs mer
Built for it

När du väljer Cat® får du vad du betalar för – robust och tillförlitlig utrustning och långvariga relationer.

Läs mer
Finansiering och försäkring

Du kan lita på att Cat Financial ger dig den bästa finansieringslösningen för din verksamhet.

Mer Information
Cat®-teknik

Vi utvecklar och förfinar hela tiden avancerad teknik som gör din utrustning effektivare och mer produktiv.

Mer information
Kommunicera med experter

Lär av experterna och få råd av kollegor – kolla in våra bloggar och onlineforum.

Läs våra bloggar
Cat®-återförsäljarservice

Köp alla typer av Cat®-utrustning och få tillgång till stöd och engagemang från Cat-återförsäljaren.

Kontakta den lokala återförsäljaren
Caterpillar Inc.

Världsledande vad gäller storlek, utbud, räckvidd och särart

Läs mer