Utmattningshantering: Ökad säkerhet och produktivitet via teknik och kontinuerlig förbättring

Utmattningshantering: Ökad säkerhet och produktivitet via teknik och kontinuerlig förbättring

Utmattning kan orsakas av långa arbetstider, svag belysning, repetitiva arbetsuppgifter, skiftscheman och ensamarbete – saker som kan förekomma i all gruvverksamhet. Det kan däremot vara svårt att mäta utmattningens direkta påverkan på gruvverksamheten.

Studier har visat att mer än 40 procent av medarbetare som arbetar i skift som inte ligger under dagtid, rapporterar att de nickar till flera gånger i veckan, ibland flera gånger per skift. Ändå är utmattning en dold orsak till skador som involverar fordon i många organisationer.

Utmattade förare kan förlora sin kognitiva förmåga att reagera på förändringar i omgivningen på ett säkert sätt. Dessutom har det visat sig att utmattade förare konsekvent förbrukar mer bränsle än alerta förare. Dessa omständigheter kan leda till olyckor med maskiner som har enorm destruktiv kraft, ett farligt scenario för medarbetarna och en betydande ekonomisk risk för verksamheten.

Utan ett lämpligt, väl implementerat utmattningshanteringssystem (FRMS), kommer utmattningsproblematiken bara att fortsätta. Införandetakten för FRMS ökar snabbt inom ett antal områden i och med att fler företag får upp ögonen för vilka risker utmattning kan innebära. Myndigheter har även infört obligatoriska FRMS-lösningar i vissa branscher.

Många skiftarbetare är både välutbildade och skickliga men de flesta har aldrig utbildats för att hantera utmattning eller sömnschema eller anpassa sig för de sociala och fysiska utmatningar som skiftarbete innebär. De utvecklar lösningar efter behov utan något formellt stöd. Ibland kan sådana personliga lösningar ha negativ inverkan på medarbetarens kapacitet att utnyttja sina förmågor eller till och med utgöra en risk för medarbetaren eller kollegor. Dessa vanor är en av anledningarna till att skiftarbetare beräknas kosta så mycket som 10 000 USD, konservativt räknat, mer än traditionella anställda på dagtid. Detta kommer från högre kostnader för sjukvård, minskade prestationer och ökad olycksfrekvens.

Dessa faktorer kan motverkas med en företagsomfattande implementation av en praktisk och effektiv FRMS-lösning. Genom att kombinera teknik, personal, processer och system, kan en komplett FRMS-lösning erbjuda övervaknings- och analysfunktioner som minskar risken för förarutmattning och därmed både förebygger olyckor och ökar effektiviteten.

En sådan heltäckande lösning innehåller teknik för att förutsäga, mäta och motverka utmattningshändelser och ge förarna tillgång till verktyg och kunskaper för att öka uppmärksamheten.

Berätta för oss om dina utmattningshanteringstekniker på Facebook och Twitter.

Eller kontakta en expert om du vill veta mer om hur Caterpillar kan hjälpa dig att implementera en egen utmattningshanteringslösning.


Startsida för Cat® MineStar™

Cat MineStar innehåller en mängd olika funktionsuppsättningar som hjälper dig att optimera varje del av driften.

Läs mer

Caterpillar Global Mining

Caterpillar Global Mining erbjuder det största produktutbudet i branschen och strävar efter att våra gruvdriftskunder ska lyckas.

Läs mer