Grundorsaksanalys: Identifiering av faktorer som påverkar incidenter

Grundorsaksanalys: Identifiering av faktorer som påverkar incidenter

Efter en olycka är det mycket viktigt att identifiera grundorsaker och införa korrigerande åtgärder för att minska risken att det händer igen, samt för att skicka ut en klar signal till medarbetarna att organisationen satsar på kontinuerlig förbättring.

Incidenter orsakas ofta av en kombination av olika faktorer, varav vissa kan vara mycket svåra att konstatera. Information om dessa faktorer kan fås från många olika källor. Förare och ögonvittnen kan berätta vad som hände, men ofta får du den bästa informationen från tekniken. Föremåls- och personaligenkänning kan tillsammans med utmattnings- och distraktionsövervakning tillhandahålla information som är mycket användbar när du ska identifiera lämpliga korrigerande åtgärder. Målet är att utveckla flera skyddande lager som är specifika för problemet. Till exempel hjälper inte utåtriktade kameror och givare något mot utmattning av föraren.

Tänk dig till exempel en olycka där en gruvtruck backar in i ett mindre fordon. Det finns ett antal olika möjliga problem som kan orsaka en sådan olycka. Var föraren utmattad eller distraherad när olyckan inträffade? Befann sig det mindre fordonet på en plats det inte skulle varit på? Var något i vägen för föraren av gruvtrucken som förhindrade hans sikt? Kom något av fordonen från en oväntad eller olämplig riktning eller i för hög hastighet?

Beroende på vilka faktorer som är inblandade finns det ett antal möjliga lösningar. Kameror eller givare kan lösa siktproblem, men en utmattad förare kräver en lösning för utmattningsriskhantering.  Nya procedurer och utbildningar kan vara nödvändiga för att förhindra att liknande situationer uppstår igen.

Dra inte några förhastade slutsatser angående grundorsaker. En felaktig bedömning kan vara dyrköpt och lämna kritiska problem olösta.

Hur gör du för att identifiera olycksorsaker på gruvområdet? Berätta för oss på Facebook och Twitter om dina egna grundorsaksanalyser och -tekniker.

För mer information om hur Caterpillar kan hjälpa dig att identifiera orsaken till en olycka kan du kontakta en expert.


Startsida för Cat® MineStar™

Cat MineStar innehåller en mängd olika funktionsuppsättningar som hjälper dig att optimera varje del av driften.

Läs mer

Caterpillar Global Mining

Caterpillar Global Mining erbjuder det största produktutbudet i branschen och strävar efter att våra gruvdriftskunder ska lyckas.

Läs mer