Ändringshantering: Lyckad implementation av ny teknik

Ändringshantering: Lyckad implementation av ny teknik

Teknik kan lösa många av problemen som kan uppstå på gruvområden och hjälpa oss att slå nya rekord inom produktivitet och effektivitet. Men tekniken är bara ett steg för att lösa alla problem.

Utan en genomtänkt, disciplinerad inställning till ändringshantering kan implementationen av ny teknik leda till en spricka mellan förarna och ledningen som snarare sänker produktionstaken och gör framtida förbättringar svårare att genomföra. Om det finns ett problem med förtroendet mellan ledningen och medarbetarna kan det vara svårt att införa ny teknik och till och med sabotage kan förekomma eftersom förarna kan se tekniken som ett sätt att ”spionera” snarare än att öka säkerheten.

Precis som andra tekniska lösningar är en korrekt implementering av utmattningsriskhanteringssystem beroende av att medarbetarna känner ett förtroende för att systemet är en del av ledningens säkerhetstänkande. Om tid och ansträngningar läggs på att utbilda förare, förmän och chefer om fördelarna med tekniken och protokollen för hantering av utmattning, kan tekniken innebära stora förbättringar för säkerhet, prestationer och produktivitet. Om man bara monterar tekniken direkt kan resultaten bli mindre positiva och till och med nya problem kan uppstå.

En väl implementerad lösning kan leda till minskad frånvaro och omsättning av personal samt högre moral och nöjdhet bland medarbetarna. Detta leder i sin tur till ökad produktivitet och säkerhet inom hela verksamheten. Det är mycket som måste göras vid en omställning från traditionella regler för arbetstimmar och korrekt utmattningshantering kräver en mer aktiv och flexibel ledningsstil med fokus på hälso- och säkerhetshantering.

Hur håller du din ledning och arbetsstyrka sams när det gäller att implementera ny teknik? Berätta för oss om din strategi för ändringshantering på Facebook och Twitter.

För mer information om hur Caterpillar kan hjälpa dig att bättre hantera utmattning på ditt gruvområde, kan du kontakta en expert.


Startsida för Cat® MineStar™

Cat MineStar innehåller en mängd olika funktionsuppsättningar som hjälper dig att optimera varje del av driften.

Läs mer

Caterpillar Global Mining

Caterpillar Global Mining erbjuder det största produktutbudet i branschen och strävar efter att våra gruvdriftskunder ska lyckas.

Läs mer