Nollvision för incidenter: Skapa en kultur som främjar säkerhet och hälsa

Nollvision för incidenter: Skapa en kultur som främjar säkerhet och hälsa

Säkerhet på gruvområdet är mer än en samling tekniker och lösningar som minskar risken för kollisioner mellan maskiner; nollvisionen för incidenter införlivar säkerhetstänket i hela driften.

Caterpillars nollvision för incidenter (ZIP™) börjar med en bedömning av företagskulturen som identifierar säkerhetsuppfattningar inom organisationen för att etablera en företagsomfattande grund för förbättring. Genom undersökningar som omfattar alla medarbetare, intervjuer med nyckelmedlemmar i teamet och en bedömning av utmattningsrisker, kan Caterpillar skapa en helhetsomfattande bild av de kulturella drag som påverkar företagets säkerhet.

Dessa data kan användas för att fokusera en kontinuerlig förbättring som tar upp hela organisationen i ett ansvarssystem för felkontroll av processer.

I och med utvecklingen av utmattningshanteringstjänster har Caterpillar blivit den första enskilda organisationen att erbjuda en helt komplett lösning för utmattningsriskhantering tillsammans med supporttjänster för säkerhet, konsulttjänster och utbildningsprodukter. Fram tills nu har gruvorna varit tvungna att anlita flera företag för att skapa heltäckande lösningar för utmattning och säkerhet, där utbildningen levereras av ett företag, tekniken från ett annat och konsulttjänster från ett tredje.

Caterpillars kompletta lösning gör det snabbare för kunderna att uppnå nollvisionen för incidenter.

Hur gör du för att skapa en säkerhetskultur på gruvområdet? Berätta för oss på Facebook och Twitter.

Om du vill veta mer om hur Caterpillar kan hjälpa din organisation med säkerhetskultur och lösning kan du kontakta en expert.


Startsida för Cat® MineStar™

Cat MineStar innehåller en mängd olika funktionsuppsättningar som hjälper dig att optimera varje del av driften.

Läs mer

Caterpillar Global Mining

Caterpillar Global Mining erbjuder det största produktutbudet i branschen och strävar efter att våra gruvdriftskunder ska lyckas.

Läs mer