Autonom gruvdrift: Säkerhet och produktivitet

Autonom gruvdrift: Förbättrad säkerhet och ökad produktivitet

Något som verkligen driver på autonom teknik är behovet att öka förarnas säkerhet och komfort, eftersom automatiseringen håller förarna borta från farliga områden.  Gruvområden som utnyttjar autonom teknik har även märkt av ett flertal andra fördelar som ökad produktivitet, högre nyttjandegrad för utrustningen samt färre maskinskador.

Faktum är att det finns områden som uppvisar ökad hastighet och effektivitet som kortat ned cykeltiden och ökat produktionen med upp till 25 procent.

I dagbrott kan autonoma truckar hålla cykeltiderna mer konsekventa och se till att utrustningen fungerar inom angivna parametrar. Under jord kan förare sitta vid en kontrollstation på annan plats och fjärrstyra lastning och tippning av material. Sedan kan underjordslastarna sköta transporterna helt autonomt för att förhindra kollisioner med gruvväggarna. I vissa fall har väggkollisioner som normalt skulle leda till maskinskador helt eliminerats.

Produktiviteten ökar med ökad nyttjandegrad för utrustningen, inga avbrott vid skiftbyten eller vid underjordstillämpningar, behovet att evakuera områden vid ventilation efter sprängning.

Förare har även visat sig blir mer produktiva när de arbetat med autonom utrustning. Ergonomiska kontroller med bekanta komponenter minskar utbildningsbehovet. I vissa fall kan förare styra flera maskiner samtidigt för optimal produktion med flera maskiner. Det sparar särskilt mycket tid i underjordsgruvor eftersom föraren inte måste ta sig från ytan ned till maskinen.

Ökad säkerhet och produktivitet och extra arbetstid är bara några av anledningarna till att autonom gruvdrift är framtiden, ovan som under jord.

Hur har automatisering ökat säkerheten och produktiviteten hos dig? Berätta för oss på Facebook och Twitter.

Kontakta en expert om du vill veta mer om fördelarna inom säkerhet och produktivitet med automatiserad och semiautonom gruvutrustning.


Startsida för Cat® MineStar™

Cat MineStar innehåller en mängd olika funktionsuppsättningar som hjälper dig att optimera varje del av driften.

Läs mer

Caterpillar Global Mining

Caterpillar Global Mining erbjuder det största produktutbudet i branschen och strävar efter att våra gruvdriftskunder ska lyckas.

Läs mer