Autonom gruvdrift: Kunskapskris

Autonom gruvdrift: Ett svar på kunskapskrisen i branschen

En kunskapskris har drabbat gruvbranschen. Ökad gruvdrift i hela världen har engagerat alla erfarna gruvarbetare. Samtidigt är upp till halva den globala arbetsstyrkan över 50 år och förväntas gå i pension under de närmaste tio åren. När gruvor samtidigt anläggs på mer och mer otillgängliga områden blir det svårare och svårare att hitta kvalificerad personal att köra utrustningen i sådana omgivningar.

Denna brist på arbetskraft kommer att leda till stora kunskapsproblem inom hela branschen. För att möta den här krisen har gruvföretagen blivit mer aggressiva med att hålla kvar sin personal och erbjuda flexibla scheman, högre löner och tillhandahålla avancerade utbildningar. Ett annat sätt att möta bristen på kvalificerad arbetskraft är att minska det totala arbetskraftbehovet, något som nu blir verklighet när fler och fler gruvområden utforskar fördelarna med autonom gruvdrift.

Autonom gruvdrift innebär att gruvutrustning sköts utan mänskliga förare i hytten, något som minskar personalkostnaderna och eliminerar behovet av förarutbildning och förflyttning av personal. Autonom drift ger även gruvföretagen möjlighet att dra ner på infrastrukturen. När färre människor arbetar på platsen behövs det färre bostäder och färre flygturer till och från otillgängliga områden.

Genom att göra nya eller utökade områden autonoma, kan befintlig personal förflyttas till andra platser medan de autonoma tjänsterna fyller tomrummet. Autonom drift kan även innebära att en ny generation lockas till att jobba vid gruvor. Detta är en generation som har vuxit upp med kraftfulla datorer, omedelbara kommunikationer och internet. Datorspelskänslan i autonoma system är något som kan locka nya medarbetare till branschen.

Genom att integrera fjärrstyrning, semiautonom och autonom teknik kan gruvområden sätta upp en passande nivå av autonomi för just det området.

Hur kan automatiserad teknik hjälpa dig med personalproblemen? Berätta för oss på Facebook och Twitter.

Kontakta en expert om du vill veta mer om autonom gruvdrift och hur den påverkar kunskapsbristen.


Startsida för Cat® MineStar™

Cat MineStar innehåller en mängd olika funktionsuppsättningar som hjälper dig att optimera varje del av driften.

Läs mer

Caterpillar Global Mining

Caterpillar Global Mining erbjuder det största produktutbudet i branschen och strävar efter att våra gruvdriftskunder ska lyckas.

Läs mer