Automatisering

Automatisering

Autonoma transporter: Gör gruvdriften säkrare och mer produktiv

Be en grupp människor som inte är gruvarbetare att tänka sig en flotta med stora truckar som kommer när du anropar dem, kör till lastplatsen och sedan kör iväg till tilldelade tippningsplatser, allt utan några förare ombord, så tror de att det är science fiction. Men om du istället pratar med några gruvarbetare kommer de berätta om hur autonom gruvdrift blir mer och mer vanligt.

Läs mer


Autonoma transporter ökar säkerheten på gruvområdet

Autonom gruvdrift: Ett svar på kunskapskrisen i branschen

Autonom gruvdrift: Förbättrad säkerhet och ökad produktivitet


Ökad säkerhet, produktivitet och effektivitet under jord

Hjälp sökes: Hur gruvteknik attraherar de bästa medarbetarna

Säkerhet på gruvområdet: Enkla verktyg och komplicerade system i kombination för att skydda arbetarna


Fjärrschaktning: Skyddar arbetarna med bibehållen produktivitet

Fjärrdrift: Mer konsekvent, mer effektivt

Underjordsautomatisering: Ökad säkerhet i utmanande miljöer


Underjordsautomatisering: Snabbare skiftövergångar


Startsida för Cat® MineStar™

Cat MineStar innehåller en mängd olika funktionsuppsättningar som hjälper dig att optimera varje del av driften.

Läs mer

Caterpillar Global Mining

Caterpillar Global Mining erbjuder det största produktutbudet i branschen och strävar efter att våra gruvdriftskunder ska lyckas.

Läs mer