Autonoma transporter: Säkerhet och produktivitet

Autonoma transporter: Gör gruvdriften säkrare och mer produktiv

Be en grupp människor som inte är gruvarbetare att tänka sig en flotta med stora truckar som kommer när du anropar dem, kör till lastplatsen och sedan kör iväg till tilldelade tippningsplatser, allt utan några förare ombord, så tror de att det är science fiction. Men om du istället pratar med några gruvarbetare kommer de berätta om hur autonom gruvdrift blir mer och mer vanligt.

Detta beror på att autonoma lösningar kan öka säkerheten, tillgängligheten för utrustning och den totala produktiviteten på alla gruvområden, utan att förarna behöver sitta i hytten, något som är särskilt viktigt för otillgängliga områden där det är svårt att locka och behålla kvalificerad arbetskraft. Autonom utrustning minskar även olycksrisker genom att begränsa personaltätheten runt rörlig utrustning, samtidigt som utrustningens tillgänglighet ökar med den totala produktiviteten.

Autonoma maskiner styrs av ett kontrollsystem som reglerar vart de kör och vad de ska göra. Inbyggda datorer ger fordonen möjlighet att navigera själva till ett förutbestämt arbetsområde och genomföra tilldelade uppgifter. En autonom truck kan till exempel följa en tilldelad väg genom en föränderlig gruva eller själv välja den bästa vägen från aktuell position till den plats som kontrollcentralen anger.

Sofistikerade avkänningstekniker gör att autonom utrustning är säker runt personal och annan utrustning, även trånga utrymmen. Dessa tekniker kan även stoppa trucken om något oväntat dyker upp framför.

Ett autonomt transportsystem kan även öka produktiviteten. En autonom truck behöver ingen lunchrast eller skiftbyte. Den fungerar alltid inom angivna driftsparametrar vilket leder till mindre slitage och bättre tillgänglighet. Om något ändå går fel larmar trucken gruvans serviceavdelning direkt samt tillhandahåller diagnostisk information som leder till kortare driftstopp.

Kontentan är att autonoma truckar leder till säkrare gruvor och mer förutsägbara, effektiva och produktiva transporter.

Hur kan autonoma truckar förbättra din drift? Skulle du kunna byta till en autonom transportlösning? Berätta för oss på Facebook och Twitter.

Kontakta en expert om du vill veta mer om vilka fördelar autonoma truckar skulle kunna innebära för dig.


Startsida för Cat® MineStar™

Cat MineStar innehåller en mängd olika funktionsuppsättningar som hjälper dig att optimera varje del av driften.

Läs mer

Caterpillar Global Mining

Caterpillar Global Mining erbjuder det största produktutbudet i branschen och strävar efter att våra gruvdriftskunder ska lyckas.

Läs mer