Otillåtna områden

Otillåtet område: Bygg virtuella staket för ökad säkerhet

Gruvområden kan vara farliga platser, både för personalen som arbetar där och utrustningen de använder. Gruvföretag strävar efter att förebygga så många risker som möjligt men även de säkraste gruvor innehåller risker.

I en gruva undviker du skador på personal och utrustning genom att avgränsa de farligaste områdena. Dessa områden kan innehålla farlig terräng eller fasta installationer som byggnader eller kraftledningar som kan utgöra kollisionsrisk för stora gruvmaskiner. Det kan även finnas delar av området som är farliga för förare, som kan innehålla höga ljud, damm och andra potentiella hälsorisker.

Ett sätt att hantera sådana här avgränsade områden är att sätta upp staket som håller personal och utrustning ute samt sätta upp skyltar som varnar för risker. En bättre lösning är att använda ny teknik för att skapa virtuella staket som varnar maskinförare när de närmar sig ett avgränsat område.

System för otillåtna områden använder sig av global positionering, trådlös radioteknik och programvaror för att kartlägga gruvor och skapa elektroniska staket som avgränsar arbetsområdet. Maskinförare och gruvförmän kan se otillåtna områden på en digital display antingen i hytten eller i kontrollrummet. Även positioner för annan utrustning i området visas för att göra föraren helt medveten om arbetsområdet. Flera olika otillåtna områden kan ställas in och vissa system ger även föraren en ljudvarning när de närmar sig ett otillåtet område. Dessa system fungerar på en mängd olika maskiner, inklusive truckar, schaktmaskiner, väghyvlar, lastare, skrapor, borrar, släpskopor, höjdgrävmaskiner samt medeltunga och lätta fordon.

Hur förhindrar du att dina maskiner kör in i avgränsade områden? Berätta för oss på Facebook och Twitter.

Kontakta en expert om du vill veta mer om hur otillåtna områden kan göra dina gruvor säkrare.


Startsida för Cat® MineStar™

Cat MineStar innehåller en mängd olika funktionsuppsättningar som hjälper dig att optimera varje del av driften.

Läs mer

Caterpillar Global Mining

Caterpillar Global Mining erbjuder det största produktutbudet i branschen och strävar efter att våra gruvdriftskunder ska lyckas.

Läs mer