Fördelar med hantering av nyttolast för ökad säkerhet

Hantering av nyttolast för ökad säkerhet och lönsamhet

En överlastad truck påverkar inte bara säkerheten i gruvan negativt utan kan även påverka lönsamheten. Om en truck rutinmässigt bär för mycket nyttolast, påverkas ramen och strukturen i bilen enormt och slits ut snabbare, precis som däcken. Livslängden kan reduceras rejält och leda till en ökad risk för förtida fel och oplanerade driftstopp. Dessutom kan överlastade truckar skada vägarna, öka underhållskostnaderna för gruvan och sänka effektiviteten för hela flottan.

För att förhindra överlastning använder fler och fler gruvor avancerad teknik. Övervakningssystem ger möjlighet till nyttolastinformation i realtid för alla truckar i flottan. Med den här informationen kan gruvledningen identifiera exakt när och var överlastningen sker och sedan vidta åtgärder.

Teknik som övervakar hälsostatus för gruvutrustning kan även användas för att hantera nyttolaster i gruvan. Även om huvudrollen för gruvsystemet är att underlätta hanteringen av utrustningen, kan informationen användas för att identifiera truckar med för hög nyttolast, enheter med högt däckslitage, ofta förekommande punkteringar, kortare livslängd, problem med överhettning av motor och andra problem som är vanliga vid överlast.

Vissa system för hälsohantering i gruvor indikerar dessutom problem med transportvägarna, med hjälp av spårning via GNSS (Global Navigation Satellite System). Realtidsåtkomst till sådan information hjälper inte bara gruvledningen att planera och genomför underhåll av transportvägarna, utan även att identifiera om överlast ligger bakom skadorna.

Hantering av nyttolast är nyckeln till säker, effektiv och lönsam drift. Känner du dig säker på att dina truckar lastas på bästa sätt? Hur använder du teknik för optimering av nyttolast?

Lägg en minut på att berätta för oss på Twitter eller Facebook och kontakta en expert för att lära sig mer om övervakning av gruvproduktion och utrustningens hälsa: Cat MineStar Fleet och Cat MineStar Health.


Startsida för Cat® MineStar™

Cat MineStar innehåller en mängd olika funktionsuppsättningar som hjälper dig att optimera varje del av driften.

Läs mer

Caterpillar Global Mining

Caterpillar Global Mining erbjuder det största produktutbudet i branschen och strävar efter att våra gruvdriftskunder ska lyckas.

Läs mer